facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
 (posiedzenie 77.)
<
1 2 3
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
21.02.2019Głosowanie nad przyjęciemPkt 38. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Helsinkach dnia 27 maja 1980 r.uchwalono
Za
Zgodny
21.02.2019Głosowanie nad przyjęciemPkt 37. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Agencji Badań Medycznychuchwalono
Za
Zgodny
21.02.2019Głosowanie nad przyjęciemPkt 36. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewiczuchwalono
Za
Zgodny
21.02.2019Głosowanie nad zmianąPkt 35. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowymuchwalono
Za
Zgodny
21.02.2019Głosowanie nad zmianąPkt 34. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679uchwalono
Za
Zgodny
21.02.2019Głosowanie nad zmianąPkt 33. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznychuchwalono
Za
Zgodny
21.02.2019Głosowanie nad zmianąPkt 31. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, ustawę - Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej (...)uchwalono
Za
Zgodny
21.02.2019Głosowanie nad zmianąPkt 21. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczyuchwalono
Za
Zgodny
21.02.2019Głosowanie nad zmianąPkt 20. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
21.02.2019Głosowanie nad zmianąPkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
20.02.2019Głosowanie nad przyjęciemPkt 30. porz. dzien. Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji "Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie" na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wraz ze stanowiskiem Komisjiodrzucono
Przeciw
Zgodny
20.02.2019Głosowanie nad przyjęciemPkt 29. porz. dzien. Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji "Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie" na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wraz ze stanowiskiem Komisjiodrzucono
Przeciw
Zgodny
20.02.2019Głosowanie nad przyjęciemPkt 28. porz. dzien. Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji "Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie" na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wraz ze stanowiskiem Komisjiodrzucono
Przeciw
Zgodny
20.02.2019Głosowanie nad przyjęciemPkt 27. porz. dzien. Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2017 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych wraz ze stanowiskiem Komisjiodrzucono
Przeciw
Zgodny
20.02.2019Głosowanie nad zmianąPkt 26. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościamiuchwalono
Za
Zgodny
20.02.2019Głosowanie nad zmianąPkt 15. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowejuchwalono
Za
Zgodny
20.02.2019Głosowanie nad przyjęciemPkt 18. porz. dzien. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobryodrzucono
Przeciw
Zgodny
31.01.2019Głosowanie nad zmianąPkt 12. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczyuchwalono
Za
Zgodny
31.01.2019Głosowanie nad zmianąPkt 14. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceuchwalono
Za
Zgodny
31.01.2019Głosowanie nad przyjęciemPkt 17. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Lublanie dnia 28 czerwca 1996 r.uchwalono
Za
Zgodny
<
1 2 3
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.