facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
92%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
01.03.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego uchwalono
Za
Zgodny
01.03.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu uchwalono
Za
Zgodny
01.03.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników uchwalono
Za
Zgodny
28.02.2018Powołania/odwołania Pkt 25. porz. dzien. Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej uchwalono
Za
Zgodny
28.02.2018Powołania/odwołania Pkt 24. porz. dzien. Wybór uzupełniający członka Trybunału Stanu uchwalono
Za
Zgodny
28.02.2018Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany Pkt 10. porz. dzien. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw odrzucono
Przeciw
Zgodny
28.02.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 8. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych uchwalono
Za
Zgodny
28.02.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami uchwalono
Nieobecny
 
28.02.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 23. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o: poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - trzecie czytanie uchwalono
Za
Zgodny
28.02.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne uchwalono
Za
Zgodny
28.02.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o kosztach komorniczych uchwalono
Za
Zgodny
28.02.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 1. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o komornikach sądowych uchwalono
Za
Zgodny
28.02.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 31. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia Juliusza Lea, Prezydenta Miasta Krakowa w 100-rocznicę Jego śmierci uchwalono
Za
Zgodny
08.02.2018Powołania/odwołania Pkt 26. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Za
Zgodny
08.02.2018Powołania/odwołania Pkt 25. porz. dzien. Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej uchwalono
Za
Zgodny
08.02.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 24. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw - trzecie czytanie uchwalono
Za
Zgodny
08.02.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 21. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Kopenhadze dnia 1 maja 1990 r. uchwalono
Za
Zgodny
08.02.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 20. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r. uchwalono
Za
Zgodny
08.02.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 19. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r. uchwalono
Za
Zgodny
08.02.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 18. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego uchwalono
Za
Zgodny
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.