facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
04.07.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 27. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej uchwalono
Za
Zgodny
04.07.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 26. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu ?Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017 - 2020? uchwalono
Za
Zgodny
04.07.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 25. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim uchwalono
Za
Zgodny
04.07.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 24. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uchwalono
Za
Zgodny
04.07.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 17. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
04.07.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 16. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych uchwalono
Za
Zgodny
04.07.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 15. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowych projektach ustaw o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
04.07.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 14. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Nieobecny
 
04.07.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 13. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
04.07.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
04.07.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku uchwalono
Za
Zgodny
04.07.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
04.07.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Nieobecny
 
04.07.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o systemie instytucji rozwoju uchwalono
Za
Zgodny
04.07.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
04.07.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 18. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uchwalono
Za
Zgodny
04.07.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 29. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości uchwalono
Nieobecny
 
03.07.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 10. porz. dzien. Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2018 roku wraz z komisyjnym projektem uchwały uchwalono
Za
Zgodny
03.07.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 9. porz. dzien. Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2018 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2018 roku oraz komisyjnym projektem uchwały uchwalono
Za
Zgodny
03.07.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 1. porz. dzien. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych odrzucono
Przeciw
Zgodny
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.