facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
20.10.2016Głosowanie nad zmianą Pkt 15. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016 uchwalono
Za
Zgodny
06.10.2016Powołania/odwołania Pkt 26. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Nieobecny
 
06.10.2016Głosowanie nad zmianą Pkt 23. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uchwalono
Za
Zgodny
06.10.2016Głosowanie nad przyjęciem Pkt 14. porz. dzien. Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2016 r. (przewodnictwo Holandii w Radzie Unii Europejskiej) uchwalono
Za
Zgodny
06.10.2016Głosowanie nad przyjęciem Pkt 13. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach uchwał w sprawie: - umów międzynarodowych TTIP i CETA, - sprzeciwu wobec zaproponowanego przez Komisję Europejską trybu ratyfikacji umowy między Unią Europejską a Kanadą - CETA bez akceptacji państw członkowskich, - Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Kanadą uchwalono
Za
Zgodny
06.10.2016Głosowanie nad zmianą Pkt 10. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym uchwalono
Za
Zgodny
06.10.2016Głosowanie nad przyjęciem Pkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r. uchwalono
Nieobecny
 
06.10.2016Głosowanie nad zmianą Pkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych uchwalono
Za
Zgodny
06.10.2016Głosowanie nad zmianą Pkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uchwalono
Nieobecny
 
06.10.2016Głosowanie nad przyjęciem Pkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej uchwalono
Nieobecny
 
06.10.2016Głosowanie nad zmianą Pkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej i niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
06.10.2016Głosowanie nad zmianą Pkt 27. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy - Kodeks karny uchwalono
Za
Zgodny
06.10.2016Głosowanie nad przyjęciem Pkt 24. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r. Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 19 maja 1992 r. uchwalono
Za
Zgodny
05.10.2016Głosowanie nad zmianą Pkt 1. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego uchwalono
Za
Zgodny
23.09.2016Powołania/odwołania Pkt 19. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Za
Zgodny
23.09.2016Głosowanie nad odrzuceniem Pkt 17. porz. dzien. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie uchwalono
Przeciw
Niezgodny
23.09.2016  Pkt 16. porz. dzien. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny odrzucono
Przeciw
Zgodny
23.09.2016Głosowanie nad przyjęciem Pkt 15. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej dnia 23 lutego 2006 r. w Genewie, zatwierdzonych dnia 11 czerwca 2014 r. w Genewie przez Konwencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy uchwalono
Za
Zgodny
23.09.2016Głosowanie nad przyjęciem Pkt 14. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015 r. uchwalono
Za
Zgodny
23.09.2016Głosowanie nad przyjęciem Pkt 8. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich uchwalono
Za
Zgodny
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.