facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
19.07.2016Głosowanie nad przyjęciem Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania uchwalono
Za
Zgodny
19.07.2016Głosowanie nad zmianą Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych uchwalono
Za
Zgodny
19.07.2016Głosowanie nad przyjęciem Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
07.07.2016Powołania/odwołania Głosowanie nad przyjęciem wniosku w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Za
Zgodny
07.07.2016Powołania/odwołania Wybór posła oskarżyciela w postępowaniu przed Trybunałem Stanu w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej byłego Ministra Skarbu Państwa Emila Wąsacza uchwalono
Za
Zgodny
07.07.2016Powołania/odwołania Głosowanie nad odwołaniem pani Magdaleny Gaj ze stanowiska prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej uchwalono
Za
Zgodny
07.07.2016Głosowanie nad przyjęciem Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym uchwalono
Za
Zgodny
07.07.2016Głosowanie nad zmianą Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej uchwalono
Za
Zgodny
07.07.2016Głosowanie nad zmianą Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie uchwalono
Za
Zgodny
07.07.2016Głosowanie nad zmianą Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
07.07.2016Głosowanie nad zmianą Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
07.07.2016Głosowanie nad zmianą Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
06.07.2016Głosowanie nad zmianą Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie uchwalono
Za
Zgodny
06.07.2016Głosowanie nad przyjęciem Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r. uchwalono
Za
Zgodny
06.07.2016Głosowanie nad zmianą Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece uchwalono
Za
Zgodny
06.07.2016Głosowanie nad zmianą Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji uchwalono
Za
Zgodny
06.07.2016Głosowanie nad przyjęciem Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej uchwalono
Za
Zgodny
06.07.2016Głosowanie nad zmianą Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego uchwalono
Za
Zgodny
06.07.2016Głosowanie nad zmianą Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych uchwalono
Za
Zgodny
06.07.2016Głosowanie nad zmianą Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe uchwalono
Za
Zgodny
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.