facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
13.04.2016Głosowanie nad zmianą Projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
13.04.2016Głosowanie nad przyjęciem Projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r. uchwalono
Za
Zgodny
13.04.2016Głosowanie nad zmianą Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uchwalono
Za
Zgodny
13.04.2016Głosowanie nad przyjęciem Projekt ustawy o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim uchwalono
Za
Zgodny
01.04.2016Głosowanie nad zmianą Pkt 21. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Za
Zgodny
01.04.2016Głosowanie nad przyjęciem Projekt ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej uchwalono
Za
Zgodny
01.04.2016Głosowanie nad zmianą Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
01.04.2016Głosowanie nad przyjęciem Projekt ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
01.04.2016Głosowanie nad przyjęciem Projekty uchwał w sprawie:- polityki imigracyjnej państwa polskiego na forum Unii Europejskiej, - polityki imigracyjnej Polski uchwalono
Za
Zgodny
31.03.2016Głosowanie nad przyjęciem Projekt ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym uchwalono
Za
Zgodny
31.03.2016Głosowanie nad przyjęciem Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Kolombo dnia 6 października 2015 r. uchwalono
Za
Zgodny
31.03.2016Głosowanie nad przyjęciem Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisanej w Addis Abebie dnia 13 lipca 2015 r. uchwalono
Nieobecny
 
31.03.2016Głosowanie nad zmianą Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium uchwalono
Za
Zgodny
31.03.2016Głosowanie nad zmianą Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym uchwalono
Za
Zgodny
31.03.2016Głosowanie nad zmianą Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej uchwalono
Za
Zgodny
31.03.2016Głosowanie nad przyjęciem Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
18.03.2016Powołania/odwołania Powołanie członka Rady Polityki Pieniężnej uchwalono
Za
Zgodny
18.03.2016Głosowanie nad zmianą Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
18.03.2016Głosowanie nad zmianą Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
18.03.2016Głosowanie nad zmianą Projekt ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.