facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
22.12.2015Głosowanie nad przyjęciem Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji uchwalono
Za
Zgodny
22.12.2015Głosowanie nad zmianą Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii uchwalono
Za
Zgodny
22.12.2015Głosowanie nad zmianą Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej uchwalono
Za
Zgodny
22.12.2015Głosowanie nad zmianą Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
22.12.2015Głosowanie nad zmianą Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uchwalono
Za
Zgodny
22.12.2015Głosowanie nad przyjęciem Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej uchwalono
Za
Zgodny
22.12.2015Głosowanie nad zmianą Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego uchwalono
Za
Zgodny
22.12.2015Głosowanie nad zmianą Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
22.12.2015Głosowanie nad zmianą Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami uchwalono
Za
Zgodny
21.12.2015Głosowanie nad przyjęciem Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu uchwały w 10. rocznicę złożenia przysięgi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego uchwalono
Za
Zgodny
17.12.2015Powołania/odwołania Głosowanie nad przyjęciem wniosku w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Za
Zgodny
17.12.2015Głosowanie nad przyjęciem Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego uchwalono
Za
Zgodny
16.12.2015Powołania/odwołania Głosowanie nad przyjęciem wniosku w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Za
Zgodny
16.12.2015Głosowanie nad zmianą Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uchwalono
Za
Zgodny
16.12.2015Głosowanie nad zmianą Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
16.12.2015Głosowanie nad zmianą Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne uchwalono
Za
Zgodny
16.12.2015Głosowanie nad zmianą Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska uchwalono
Za
Zgodny
16.12.2015Głosowanie nad przyjęciem Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu uchwały w 130. rocznicę urodzin Adama Chętnika, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Kultury i Środków Przekazu uchwalono
Za
Zgodny
16.12.2015Głosowanie nad zmianą Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego uchwalono
Za
Zgodny
16.12.2015Głosowanie nad zmianą Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego uchwalono
Za
Zgodny
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.