facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
04.04.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 18. porz. dzien. Powołanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych uchwalono
Za
Zgodny
04.04.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 17. porz. dzien. Drugie czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2018 r. (przewodnictwo Austrii w Radzie Unii Europejskiej) - głosowania uchwalono
Za
Zgodny
04.04.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 15. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 150. rocznicy urodzin Stanisława Wojciechowskiego uchwalono
Za
Zgodny
04.04.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 14. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci Józefa Mehoffera w 150. rocznicę urodzin uchwalono
Za
Zgodny
04.04.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 13. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Kingi Gajewskiej z dnia 4 września 2018 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Iwony Arent odrzucono
Przeciw
Zgodny
04.04.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 11. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o działalności leczniczej uchwalono
Za
Zgodny
04.04.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej uchwalono
Za
Zgodny
04.04.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności uchwalono
Za
Zgodny
04.04.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 12. porz. dzien. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego odrzucono
Przeciw
Zgodny
04.04.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 10. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. uchwalono
Za
Zgodny
04.04.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 8. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej, podpisanego w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r. uchwalono
Za
Zgodny
15.03.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 25. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich uchwalono
Za
Zgodny
15.03.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 23. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
15.03.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 22. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach uchwalono
Nieobecny
 
15.03.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 21. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019-2024 uchwalono
Za
Zgodny
15.03.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 20. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej uchwalono
Za
Zgodny
15.03.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 19. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltaru w związku z wystąpieniem z Unii Europejskiej uchwalono
Za
Zgodny
15.03.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 18. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej uchwalono
Za
Zgodny
15.03.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 11. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych uchwalono
Za
Zgodny
15.03.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 10. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej uchwalono
Za
Zgodny
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.