facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
22.02.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 43. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane uchwalono
Za
Zgodny
22.02.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 42. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym uchwalono
Za
Zgodny
22.02.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 41. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych uchwalono
Za
Zgodny
21.02.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 40. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
21.02.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 54. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach dnia 11 grudnia 2018 r. uchwalono
Za
Zgodny
21.02.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 47. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Decyzji Rady (UE, Euratom) 2018/994 z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniającej Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r. uchwalono
Za
Zgodny
21.02.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 39. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim, podpisanej w Brukseli dnia 19 listopada 2018 r. uchwalono
Za
Zgodny
21.02.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 38. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Helsinkach dnia 27 maja 1980 r. uchwalono
Za
Zgodny
21.02.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 37. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Agencji Badań Medycznych uchwalono
Za
Zgodny
21.02.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 36. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz uchwalono
Za
Zgodny
21.02.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 35. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym uchwalono
Za
Zgodny
21.02.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 34. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 uchwalono
Za
Zgodny
21.02.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 33. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych uchwalono
Za
Zgodny
21.02.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 31. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, ustawę - Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej (...) uchwalono
Za
Zgodny
21.02.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 21. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy uchwalono
Za
Zgodny
21.02.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 20. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
21.02.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
20.02.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 30. porz. dzien. Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji "Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie" na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wraz ze stanowiskiem Komisji odrzucono
Przeciw
Zgodny
20.02.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 29. porz. dzien. Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji "Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie" na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wraz ze stanowiskiem Komisji odrzucono
Przeciw
Zgodny
20.02.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 28. porz. dzien. Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji "Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie" na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wraz ze stanowiskiem Komisji odrzucono
Przeciw
Zgodny
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.