facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
20.02.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 27. porz. dzien. Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2017 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych wraz ze stanowiskiem Komisji odrzucono
Przeciw
Zgodny
20.02.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 26. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami uchwalono
Za
Zgodny
20.02.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 15. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej uchwalono
Za
Zgodny
20.02.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 18. porz. dzien. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry odrzucono
Przeciw
Zgodny
31.01.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 12. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy uchwalono
Za
Zgodny
31.01.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 14. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uchwalono
Za
Zgodny
31.01.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 17. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Lublanie dnia 28 czerwca 1996 r. uchwalono
Za
Zgodny
31.01.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 13. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów uchwalono
Za
Zgodny
31.01.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 11. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym uchwalono
Za
Zgodny
31.01.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 8. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
31.01.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw dotyczących zmiany ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
30.01.2019Powołania/odwołania Pkt 4. porz. dzien. Zmiany w składzie osobowym komisji sejmowej uchwalono
Za
Zgodny
30.01.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 1. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego uchwalono
Za
Zgodny
17.01.2019Powołania/odwołania Pkt 16. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Za
Zgodny
17.01.2019Powołania/odwołania Pkt 15. porz. dzien. Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej uchwalono
Za
Zgodny
17.01.2019Powołania/odwołania Pkt 13. porz. dzien. Wybór uzupełniający członka Trybunału Stanu uchwalono
Za
Zgodny
17.01.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 20. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia 100-lecia powstania Stowarzyszenia Geodetów Polskich uchwalono
Za
Zgodny
17.01.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 11. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych uchwalono
Za
Zgodny
17.01.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 10. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
17.01.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 9. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.