facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
23.11.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 37. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego uchwalono
Za
Zgodny
23.11.2018Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany Pkt 25. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym uchwalono
Za
Zgodny
22.11.2018Powołania/odwołania Pkt 16. porz. dzien. Zmiana w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. uchwalono
Za
Zgodny
22.11.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 20. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" uchwalono
Za
Zgodny
22.11.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 19. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług uchwalono
Za
Zgodny
22.11.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 14. porz. dzien. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym uchwalono
Za
Zgodny
22.11.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 13. porz. dzien. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej uchwalono
Za
Zgodny
22.11.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 12. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o paszach uchwalono
Za
Zgodny
22.11.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 11. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o lasach uchwalono
Za
Zgodny
22.11.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 10. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów uchwalono
Za
Zgodny
22.11.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 9. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski uchwalono
Za
Zgodny
22.11.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług uchwalono
Za
Zgodny
22.11.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o europejskiej partii politycznej i europejskiej fundacji politycznej uchwalono
Za
Zgodny
22.11.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych uchwalono
Za
Zgodny
22.11.2018Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany Pkt 2. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług uchwalono
Za
Zgodny
22.11.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych uchwalono
Za
Zgodny
21.11.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 3. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym uchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Powołania/odwołania Pkt 37. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Powołania/odwołania Pkt 36. porz. dzien. Wybór uzupełniający sekretarza Sejmu uchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 41. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi uchwalono
Za
Zgodny
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.