facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
03.10.2018Głosowanie nad odrzuceniem Pkt 8. porz. dzien. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych odrzucono
Przeciw
Zgodny
03.10.2018Głosowanie nad odrzuceniem Pkt 4. porz. dzien. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych odrzucono
Przeciw
Zgodny
03.10.2018Powołania/odwołania Pkt 16. porz. dzien. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej odrzucono
Przeciw
Zgodny
13.09.2018Powołania/odwołania Pkt 23. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Za
Zgodny
13.09.2018Powołania/odwołania Pkt 22. porz. dzien. Powołanie Rzecznika Praw Dziecka odrzucono
Przeciw
Zgodny
13.09.2018Powołania/odwołania Pkt 22. porz. dzien. Powołanie Rzecznika Praw Dziecka odrzucono
Przeciw
Zgodny
13.09.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 20. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci ks. Zdzisława Peszkowskiego w 100. rocznicę urodzin uchwalono
Nieobecny
 
13.09.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 25. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych uchwalono
Za
Zgodny
13.09.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 24. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uchwalono
Za
Zgodny
13.09.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 11. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uchwalono
Za
Zgodny
13.09.2018Głosowanie nad odrzuceniem Pkt 10. porz. dzien. Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 roku wraz z opinią Komisji uchwalono
Za
Zgodny
13.09.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 9. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 9 czerwca 2016 r. uchwalono
Za
Zgodny
13.09.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego uchwalono
Za
Zgodny
13.09.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o spółdzielniach rolników uchwalono
Za
Zgodny
13.09.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 1. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
13.09.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 21. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa uchwalono
Za
Zgodny
20.07.2018Powołania/odwołania Pkt 43. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Za
Zgodny
20.07.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 47. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
20.07.2018Powołania/odwołania Pkt 42. porz. dzien. Wybór składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. uchwalono
Za
Zgodny
20.07.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 48. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu uchwalono
Za
Zgodny
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.