facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
20.07.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 46. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska uchwalono
Za
Zgodny
20.07.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 25. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej uchwalono
Za
Zgodny
20.07.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 34. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Piotra Liroya-Marca z dnia 18 grudnia 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Porwicha odrzucono
Nieobecny
 
20.07.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 45. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych uchwalono
Za
Zgodny
20.07.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 33. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim i komisyjnym projektach uchwał w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki uchwalono
Za
Zgodny
20.07.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 32. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Anny Walentynowicz uchwalono
Za
Zgodny
20.07.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 31. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Powstań Śląskich uchwalono
Za
Zgodny
20.07.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 30. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego uchwalono
Za
Zgodny
20.07.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 29. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Unii Lubelskiej uchwalono
Za
Zgodny
20.07.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 28. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru, sporządzonego w Brukseli dnia 11 listopada 2016 r. uchwalono
Za
Zgodny
20.07.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 26. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r. uchwalono
Za
Zgodny
20.07.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 27. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r. uchwalono
Za
Zgodny
20.07.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 24. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu uchwalono
Za
Zgodny
20.07.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 22. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Polskim Instytucie Ekonomicznym uchwalono
Za
Zgodny
20.07.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 17. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Nieobecny
 
20.07.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 16. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe uchwalono
Za
Zgodny
20.07.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 15. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym uchwalono
Za
Zgodny
20.07.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 14. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych uchwalono
Za
Zgodny
20.07.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 13. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym uchwalono
Za
Zgodny
20.07.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 12. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności uchwalono
Za
Zgodny
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.