facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
05.07.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 20. porz. dzien. Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2017 roku wraz z komisyjnym projektem uchwały uchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 19. porz. dzien. Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2017 roku oraz komisyjnym projektem uchwały uchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018Głosowanie nad odrzuceniem Pkt 18. porz. dzien. Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2017 r." wraz ze stanowiskiem Komisji odrzucono
Przeciw
Zgodny
05.07.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 15. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2017 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium uchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 8. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych uchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa uchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej uchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 1. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim uchwalono
Za
Zgodny
03.07.2018Powołania/odwołania Pkt 14. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego uchwalono
Za
Zgodny
03.07.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 13. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - trzecie czytanie uchwalono
Za
Zgodny
03.07.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 12. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - trzecie czytanie uchwalono
Za
Zgodny
03.07.2018Powołania/odwołania Pkt 11. porz. dzien. Wniosek o odwołanie posła Marka Kuchcińskiego z funkcji Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odrzucono
Przeciw
Zgodny
27.06.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 1. porz. dzien. Pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary uchwalono
Za
Zgodny
15.06.2018Powołania/odwołania Pkt 23. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Za
Zgodny
15.06.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 11. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach uchwalono
Za
Zgodny
15.06.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 17. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora uchwalono
Za
Zgodny
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.