facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
15.06.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 16. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
15.06.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 15. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
15.06.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 14. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uchwalono
Za
Zgodny
15.06.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 13. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
15.06.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 12. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
15.06.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 10. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów uchwalono
Za
Zgodny
15.06.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 9. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
15.06.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 8. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uchwalono
Za
Zgodny
15.06.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
15.06.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego uchwalono
Za
Zgodny
15.06.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości uchwalono
Za
Zgodny
15.06.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 29. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uwolnienia obywateli Ukrainy więzionych w Rosji z motywów politycznych uchwalono
Za
Zgodny
14.06.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 1. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego uchwalono
Za
Zgodny
07.06.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 52. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie przyszłego kształtu polityki spójności w Unii Europejskiej - głosowania uchwalono
Za
Zgodny
07.06.2018Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany Pkt 51. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - kontynuacja uchwalono
Za
Zgodny
07.06.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 50. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 26 kwietnia 1993 r. - trzecie czytanie uchwalono
Nieobecny
 
07.06.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 49. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r. - trzecie czytanie uchwalono
Za
Zgodny
07.06.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 48. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r. - trzecie czytanie uchwalono
Za
Zgodny
07.06.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 47. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lutego 1995 r. - trzecie czytanie uchwalono
Za
Zgodny
07.06.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 46. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 28 września 1992 r. - trzecie czytanie uchwalono
Za
Zgodny
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.