facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
22.03.2018Powołania/odwołania Pkt 31. porz. dzien. Wybór uzupełniający członka Trybunału Stanu uchwalono
Za
Zgodny
22.03.2018Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany Pkt 26. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o pomocy państwa dla seniorów, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - kontynuacja uchwalono
Za
Zgodny
22.03.2018Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany Pkt 25. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - kontynuacja uchwalono
Za
Zgodny
22.03.2018Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany Pkt 24. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - kontynuacja uchwalono
Za
Zgodny
22.03.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 14. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
22.03.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 13. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
22.03.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 11. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji uchwalono
Za
Zgodny
22.03.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 9. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych uchwalono
Za
Zgodny
22.03.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym uchwalono
Za
Zgodny
22.03.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń uchwalono
Za
Zgodny
22.03.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji uchwalono
Za
Zgodny
22.03.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
22.03.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 1. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym uchwalono
Za
Zgodny
22.03.2018Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany Pkt 20. porz. dzien. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin uchwalono
Za
Zgodny
22.03.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 34. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
22.03.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 12. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
06.03.2018Powołania/odwołania Pkt 35. porz. dzien. Zmiany w składzie sekretarzy Sejmu uchwalono
Za
Zgodny
06.03.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 36. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej uchwalono
Za
Zgodny
06.03.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 34. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o pozbawieniu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu uchwalono
Za
Zgodny
06.03.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 9. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie uchwalono
Za
Zgodny
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.