facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
26.01.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uchwalono
Za
Zgodny
26.01.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projkecie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy uchwalono
Za
Zgodny
26.01.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców uchwalono
Za
Zgodny
26.01.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy - Prawo przedsiębiorców uchwalono
Za
Zgodny
26.01.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 9. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
26.01.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 27. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń uchwalono
Za
Zgodny
26.01.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 2. porz. dzien. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej uchwalono
Za
Zgodny
11.01.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 - trzecie czytanie uchwalono
Za
Zgodny
11.01.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 1. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych uchwalono
Za
Zgodny
11.01.2018Powołania/odwołania Pkt 3. porz. dzien. Wybór Wicemarszałka Sejmu uchwalono
Za
Zgodny
11.01.2018Powołania/odwołania Pkt 22. porz. dzien. Wybór uzupełniający do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold uchwalono
Za
Zgodny
11.01.2018Powołania/odwołania Pkt 21. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Za
Zgodny
10.01.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych uchwalono
Za
Zgodny
10.01.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
10.01.2018Głosowanie nad odrzuceniem Pkt 14. porz. dzien. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie uchwalono
Przeciw
Niezgodny
10.01.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją uchwalono
Za
Zgodny
10.01.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
10.01.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 10. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Rzeczypospolitej Polskiej uchwalono
Za
Zgodny
14.12.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych uchwalono
Za
Zgodny
14.12.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 22. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności uchwalono
Za
Zgodny
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.