facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
14.12.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 14. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli (...) uchwalono
Za
Zgodny
14.12.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 12. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt uchwalono
Za
Zgodny
14.12.2017Powołania/odwołania Pkt 24. porz. dzien. Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej uchwalono
Za
Zgodny
14.12.2017Powołania/odwołania Pkt 23. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Za
Zgodny
14.12.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 13. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie inicjatywy powołania Fundacji im. Wacława Felczaka uchwalono
Za
Zgodny
14.12.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 9. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich uchwalono
Za
Zgodny
14.12.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 8. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy polskiej awangardy uchwalono
Za
Zgodny
14.12.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy ? Prawo ochrony środowiska uchwalono
Za
Zgodny
14.12.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług uchwalono
Za
Zgodny
14.12.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
12.12.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym - trzecie czytanie uchwalono
Za
Zgodny
12.12.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 1. porz. dzien. Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania uchwalono
Za
Zgodny
08.12.2017Powołania/odwołania Pkt 24. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Za
Zgodny
08.12.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
08.12.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym uchwalono
Za
Zgodny
08.12.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 28. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o dotacji przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, dochody z inwestowania którego przeznaczone są na konserwację Cmentarza Żydowskiego przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie uchwalono
Za
Zgodny
08.12.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 22. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej uchwalono
Za
Zgodny
08.12.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 15. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
08.12.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 14. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny uchwalono
Za
Zgodny
08.12.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 13. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Służbie Ochrony Państwa uchwalono
Za
Zgodny
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.