facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
08.12.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 8. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
08.12.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych uchwalono
Za
Zgodny
07.12.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 10. porz. dzien. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów kierowanej przez Prezes Rady Ministrów panią Beatę Szydło i wybranie pana Grzegorza Schetyny na Prezesa Rady Ministrów odrzucono
Przeciw
Zgodny
06.12.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego uchwalono
Za
Zgodny
06.12.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 uchwalono
Za
Zgodny
06.12.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 1. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o rynku mocy - trzecie czytanie uchwalono
Za
Zgodny
24.11.2017Powołania/odwołania Pkt 33. porz. dzien. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego uchwalono
Za
Zgodny
24.11.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 36. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w 150. rocznicę urodzin Prezydenta Ignacego Mościckiego uchwalono
Za
Zgodny
24.11.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 27. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami uchwalono
Za
Zgodny
24.11.2017Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany Pkt 26. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uchwalono
Za
Zgodny
24.11.2017Głosowanie nad odrzuceniem Pkt 25. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o stałym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne uchwalono
Za
Zgodny
24.11.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 21. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
24.11.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 20. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach uchwalono
Za
Zgodny
24.11.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 17. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 uchwalono
Za
Zgodny
24.11.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 16. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora uchwalono
Za
Zgodny
24.11.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 15. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie potępienia ideologii i skutków rewolucji bolszewickiej uchwalono
Za
Zgodny
24.11.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 12. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele uchwalono
Za
Zgodny
24.11.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 13. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego w 150. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci uchwalono
Za
Zgodny
24.11.2017Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany Pkt 11. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
24.11.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 8. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych uchwalono
Za
Zgodny
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.