facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
12.10.2017Powołania/odwołania Pkt 29. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Za
Zgodny
12.10.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 27. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla uchwalono
Za
Zgodny
12.10.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 18. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego uchwalono
Za
Zgodny
12.10.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 15. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Marcina Kierwińskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Dominika Tarczyńskiego odrzucono
Przeciw
Zgodny
12.10.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 13. porz. dzien. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej uchwalono
Za
Zgodny
12.10.2017Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany Pkt 10. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej uchwalono
Za
Zgodny
12.10.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
12.10.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017" uchwalono
Za
Zgodny
12.10.2017Głosowanie nad odrzuceniem Pkt 23. porz. dzien. Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie przedstawionego przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku uchwalono
Za
Zgodny
11.10.2017Powołania/odwołania Pkt 3. porz. dzien. Wybór uzupełniający do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold uchwalono
Za
Zgodny
29.09.2017Powołania/odwołania Pkt 29. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Za
Zgodny
29.09.2017Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany Pkt 21. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa uchwalono
Za
Zgodny
29.09.2017Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany Pkt 20. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmienia ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1800) uchwalono
Za
Zgodny
29.09.2017Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany Pkt 19. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmienia ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1790) uchwalono
Za
Zgodny
29.09.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 18. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r. uchwalono
Nieobecny
 
29.09.2017Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany Pkt 17. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1753) uchwalono
Za
Zgodny
29.09.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 15. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej uchwalono
Za
Zgodny
29.09.2017Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany Pkt 12. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo telekomunikacyjne uchwalono
Za
Zgodny
29.09.2017Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany Pkt 11. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny uchwalono
Za
Zgodny
29.09.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 9. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansownych ze środków publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych uchwalono
Za
Zgodny
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.