facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
29.09.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstwy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. uchwalono
Za
Zgodny
29.09.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych uchwalono
Za
Zgodny
29.09.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych uchwalono
Za
Zgodny
29.09.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym i komisyjnym projektach ustaw o zmianie ustawy - Prawo prasowe uchwalono
Za
Zgodny
27.09.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 1. porz. dzien. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela odrzucono
Przeciw
Zgodny
15.09.2017Powołania/odwołania Pkt 35. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Nieobecny
 
15.09.2017Powołania/odwołania Pkt 41. porz. dzien. Zmiana w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold uchwalono
Za
Zgodny
15.09.2017Powołania/odwołania Pkt 34. porz. dzien. Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej uchwalono
Za
Zgodny
15.09.2017Głosowanie nad odrzuceniem Pkt 31. porz. dzien. Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2016 r." wraz ze stanowiskiem Komisji odrzucono
Przeciw
Zgodny
15.09.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 39. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej uchwalono
Za
Zgodny
15.09.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 21. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r. uchwalono
Za
Zgodny
15.09.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 20. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o: - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz zmianie ustawy o pomocy społecznej, - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej uchwalono
Za
Zgodny
15.09.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 18. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
15.09.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 17. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
15.09.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 16. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
15.09.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 15. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt uchwalono
Za
Zgodny
15.09.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 14. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r. uchwalono
Za
Zgodny
15.09.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 13. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r. uchwalono
Za
Zgodny
15.09.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 12. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 40. rocznicy śmierci Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, "Żołnierza Niezłomnego" Kościoła uchwalono
Za
Zgodny
15.09.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 11. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej uchwalono
Za
Zgodny
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.