facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
15.09.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji uchwalono
Za
Zgodny
15.09.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 22. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uchwalono
Za
Zgodny
15.09.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych uchwalono
Za
Zgodny
15.09.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych uchwalono
Za
Zgodny
15.09.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 29. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżycieli prywatnych: Mariusza Witczaka, Jana Grabca i Marcina Kierwińskiego z dnia 7 marca 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Bartosza Kownackiego odrzucono
Przeciw
Zgodny
15.09.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o przedsiębiorstwie państwowym "Porty Lotnicze" uchwalono
Za
Zgodny
15.09.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego uchwalono
Za
Zgodny
15.09.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 25. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń uchwalono
Za
Zgodny
15.09.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium uchwalono
Za
Zgodny
15.09.2017Powołania/odwołania Pkt 33. porz. dzien. Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego uchwalono
Za
Zgodny
20.07.2017Powołania/odwołania Pkt 37. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Za
Zgodny
20.07.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 41. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości uchwalono
Za
Zgodny
20.07.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 12. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy ? Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej uchwalono
Za
Zgodny
20.07.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 11. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
20.07.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 10. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie dnia 9 marca 2017 r. uchwalono
Za
Zgodny
20.07.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 40. porz. dzien. Pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy systemu oświaty odrzucono
Przeciw
Zgodny
20.07.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 24. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt uchwalono
Za
Zgodny
20.07.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 18. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii uchwalono
Za
Zgodny
20.07.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 23. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym uchwalono
Za
Zgodny
20.07.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 14. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2016 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium uchwalono
Za
Zgodny
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.