facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
19.07.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 11. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami uchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 10. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych uchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 9. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 8. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych uchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych uchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji: - o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, - o senackich projektach ustaw o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego uchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 23. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2018 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium uchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 27. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych uchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 16. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej uchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych uchwalono
Za
Zgodny
17.07.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 59. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego uchwalono
Za
Zgodny
17.07.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 18. porz. dzien. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka odrzucono
Przeciw
Zgodny
04.07.2019Powołania/odwołania Pkt 38. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Za
Zgodny
04.07.2019Powołania/odwołania Pkt 36. porz. dzien. Powołanie członka Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich uchwalono
Za
Zgodny
04.07.2019Powołania/odwołania Pkt 37. porz. dzien. Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej uchwalono
Za
Zgodny
04.07.2019  Pkt 33. porz. dzien. Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie sprawozdania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2018 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców odrzucono
Przeciw
Zgodny
04.07.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 31. porz. dzien. Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2018 roku wraz z opinią Komisji uchwalono
Za
Zgodny
04.07.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 30. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej uchwalono
Za
Zgodny
04.07.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 28. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne uchwalono
Za
Zgodny
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.