facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
25.05.2017Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany Pkt 22. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw - kontynuacja uchwalono
Za
Zgodny
25.05.2017Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany Pkt 21. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy - kontynuacja uchwalono
Za
Zgodny
25.05.2017Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany Pkt 20. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowiania administracyjnego - kontynuacja uchwalono
Za
Zgodny
25.05.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 17. porz. dzien. Sprawozdanie Kosmisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - trzecie czytanie uchwalono
Za
Zgodny
25.05.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 16. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej - trzecie czytanie uchwalono
Za
Zgodny
25.05.2017Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany Pkt 13. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach uchwalono
Za
Zgodny
25.05.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 12. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych uchwalono
Za
Zgodny
25.05.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 10. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin uchwalono
Za
Zgodny
25.05.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim uchwalono
Za
Zgodny
24.05.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 2. porz. dzien. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza odrzucono
Przeciw
Zgodny
11.05.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niekt. innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
11.05.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 12. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
11.05.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) za niezgodny z zasadą pomocniczości uchwalono
Za
Zgodny
21.04.2017Powołania/odwołania Pkt 22. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Za
Zgodny
21.04.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 19. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej uchwalono
Za
Zgodny
21.04.2017Powołania/odwołania Pkt 21. porz. dzien. Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej uchwalono
Za
Zgodny
21.04.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 23. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
21.04.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 16. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury uchwalono
Za
Zgodny
21.04.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 13. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa uchwalono
Za
Zgodny
21.04.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 12. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie uchwalono
Za
Zgodny
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.