facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
21.04.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 11. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europyw sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r., podpisanej przez Ministra Sportu i Turystyki RP w dniu 29 listopada 2016 r. uchwalono
Za
Zgodny
21.04.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 10. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r., podpisanej przez Ministra Sportu i Turystyki RP w dniu 29 listopada 2016 r. uchwalono
Za
Zgodny
21.04.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 9. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
21.04.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 8. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uchwalono
Za
Zgodny
21.04.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej uchwalono
Za
Zgodny
21.04.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji uchwalono
Za
Zgodny
21.04.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uchwalono
Za
Zgodny
21.04.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo pocztowe uchwalono
Za
Zgodny
21.04.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym uchwalono
Za
Zgodny
21.04.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 1. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
21.04.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 20. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia 90. rocznicy urodzin Tadeusza Mazowieckiego uchwalono
Za
Zgodny
07.04.2017Powołania/odwołania Pkt 30. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Za
Zgodny
07.04.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 29. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw - trzecie czytanie uchwalono
Za
Zgodny
07.04.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 28. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej - trzecie czytanie uchwalono
Za
Zgodny
07.04.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 32. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo konsularne uchwalono
Za
Zgodny
07.04.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 21. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 140. rocznicy urodzin Bolesława Biegasa uchwalono
Za
Zgodny
07.04.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 16. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
07.04.2017Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany Pkt 31. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druki nr 1361 i 1411) uchwalono
Za
Zgodny
07.04.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 14. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustaw o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druki nr 1334 i 1337) uchwalono
Za
Zgodny
07.04.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 11. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym uchwalono
Za
Zgodny
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.