facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
24.02.2017Powołania/odwołania Pkt 29. porz. dzien. Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego uchwalono
Za
Zgodny
24.02.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 35. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia 160. rocznicy powstania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk uchwalono
Za
Zgodny
24.02.2017Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany Pkt 14. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
24.02.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich uchwalono
Za
Zgodny
24.02.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 28. porz. dzien. Drugie czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2016 r. (przewodnictwo Słowacji w Radzie Unii Europejskiej) - głosowanie uchwalono
Za
Zgodny
24.02.2017Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany Pkt 25. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy ? Prawo ochrony środowiska oraz ustawy ? Prawo o ruchu drogowym uchwalono
Za
Zgodny
24.02.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 24. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
24.02.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 20. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 30. rocznicy śmierci ks. Franciszka Blachnickiego uchwalono
Za
Zgodny
24.02.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 19. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych uchwalono
Za
Zgodny
24.02.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 15. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Marka Treli z dnia 28 października 2016 r. uzupełnionego w dniu 5 grudnia 2016 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Krzysztofa Jurgiela odrzucono
Przeciw
Zgodny
24.02.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 10. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami uchwalono
Za
Zgodny
24.02.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 9. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uchwalono
Za
Zgodny
24.02.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 8. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
24.02.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów uchwalono
Za
Zgodny
24.02.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia uchwalono
Za
Zgodny
24.02.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską uchwalono
Za
Zgodny
24.02.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
24.02.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych uchwalono
Za
Zgodny
24.02.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 34. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej uchwalono
Za
Zgodny
22.02.2017Powołania/odwołania Pkt 1. porz. dzien. Wniosek o odwołanie posła Marka Kuchcińskiego z funkcji Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odrzucono
Przeciw
Zgodny
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.