facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
10.02.2017Powołania/odwołania Pkt 23. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Nieobecny
 
10.02.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 27. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa uchwalono
Nieobecny
 
10.02.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 16. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa uchwalono
Nieobecny
 
10.02.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 14. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego uchwalono
Nieobecny
 
10.02.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 11. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów uchwalono
Nieobecny
 
10.02.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 10. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych uchwalono
Nieobecny
 
10.02.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 9. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa uchwalono
Nieobecny
 
10.02.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 8. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa uchwalono
Nieobecny
 
10.02.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uchwalono
Nieobecny
 
10.02.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Nieobecny
 
10.02.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwalono
Nieobecny
 
10.02.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o senackim i rządowym projektach ustaw o zmianie ustawy o finansach publicznych uchwalono
Nieobecny
 
10.02.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami uchwalono
Nieobecny
 
10.02.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Nieobecny
 
10.02.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 1. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Nieobecny
 
26.01.2017Powołania/odwołania Pkt 26. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Za
Zgodny
26.01.2017Powołania/odwołania Pkt 25. porz. dzien. Wybór uzupełniający członka Trybunału Stanu uchwalono
Za
Zgodny
26.01.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 24. porz. dzien. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z realizacji "Programu działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019" za okres 18 listopada 2015 - 17 listopada 2016 r. - głosowanie uchwalono
Za
Zgodny
26.01.2017Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany Pkt 23. porz. dzien. Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego - kontynuacja uchwalono
Nieobecny
 
26.01.2017Głosowanie nad odrzuceniem Pkt 21. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.