facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
26.01.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 16. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy ? Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
26.01.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 12. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego uchwalono
Za
Zgodny
26.01.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej uchwalono
Za
Zgodny
26.01.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych uchwalono
Za
Zgodny
26.01.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwalono
Za
Zgodny
26.01.2017Głosowanie nad zmianą Pkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych uchwalono
Za
Zgodny
26.01.2017Głosowanie nad przyjęciem Pkt 1. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana w 140. rocznicę urodzin i w 80. rocznicę śmierci uchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Powołania/odwołania Pkt 38. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad przyjęciem Pkt 46. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zapobieganiu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu między Rzecząpospolitą Polską a terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu uchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad zmianą Pkt 45. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 uchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad zmianą Pkt 44. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016 uchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad przyjęciem Pkt 19. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad przyjęciem Pkt 41. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie uczczenia 75. rocznicy śmierci Marszałka Polski Edwarda Śmigłego-Rydza odrzucono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad przyjęciem Pkt 40. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem 300-lecia Koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej uchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad zmianą Pkt 43. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Powołania/odwołania Pkt 26. porz. dzien. Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego uchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad zmianą Pkt 22. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad zmianą Pkt 21. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy uchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad przyjęciem Pkt 20. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r. uchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad zmianą Pkt 18. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.