facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
15.12.2016Głosowanie nad zmianą Pkt 23. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości uchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad przyjęciem Pkt 16. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020" uchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad przyjęciem Pkt 15. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020" uchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad zmianą Pkt 14. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad przyjęciem Pkt 13. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym uchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad przyjęciem Pkt 12. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym uchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad przyjęciem Pkt 11. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej uchwalono
Za
Zgodny
14.12.2016Głosowanie nad przyjęciem Pkt 8. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe uchwalono
Za
Zgodny
14.12.2016Głosowanie nad zmianą Pkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o:- rządowym projekcie ustawy - Prawo oświatowe, - komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty uchwalono
Za
Zgodny
13.12.2016Głosowanie nad przyjęciem Pkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego uchwalono
Za
Zgodny
02.12.2016Powołania/odwołania Pkt 44. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Nieobecny
 
02.12.2016Głosowanie nad przyjęciem Pkt 37. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie propozycji ustanowienia unijnego korekcyjnego mechanizmu alokacji uchodźców oraz mechanizmu solidarności finansowej uchwalono
Nieobecny
 
02.12.2016Głosowanie nad przyjęciem Pkt 36. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie potępienia systematycznego, masowego mordowania mniejszości religijnych przez tzw. ISIS/Daisz uchwalono
Nieobecny
 
02.12.2016Głosowanie nad zmianą Pkt 34. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Nieobecny
 
02.12.2016Głosowanie nad zmianą Pkt 30. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uchwalono
Nieobecny
 
02.12.2016Głosowanie nad zmianą Pkt 27. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin uchwalono
Nieobecny
 
02.12.2016Głosowanie nad przyjęciem Pkt 26. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej uchwalono
Nieobecny
 
02.12.2016Głosowanie nad przyjęciem Pkt 25. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Euroie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r. uchwalono
Nieobecny
 
02.12.2016Głosowanie nad przyjęciem Pkt 23. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców uchwalono
Nieobecny
 
02.12.2016Głosowanie nad zmianą Pkt 22. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Nieobecny
 
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.