facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
Kwestionariusz — Półmetek Sejmu. MamPrawoWiedziec.pl pyta o podsumowanie połowy VIII kadencji Sejmu 2017
Data wypełnienia: 08.12.2017
Kategorie tematyczne pytań
A. Podsumowanie VIII kadencji Sejmu

A.1. Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
1.
Pracę posła łączę z funkcją wicepremiera oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego, dlatego w odpowiedziach, przybliżających moją aktywność polityczną, sprawy rządowe, resortowe i poselskie potraktuję zbiorczo – tak, żeby dostarczyć Państwu możliwie najszerszego obrazu moich działań. W zakresie ministerialnym niekwestionowanym sukcesem jest zwiększenie środków budżetowych na kulturę – przekroczyły one próg 1,1 % budżetu państwa i wyniosły w sumie ponad 4 mld złotych. Tym samym w ostatnich dwóch latach nastąpił wzrost nakładów na kulturę o ok. 20%. Jednym z wielu konkretnych, bardzo dobrych rezultatów tego wzrostu był m. in. zakup kolekcji Książąt Czartoryskich – stała się ona własnością narodu polskiego. Polskie zbiory narodowe zostały tym samym wzbogacone o tysiące dzieł sztuki światowej klasy, m.in. o „Damę z gronostajem” autorstwa Leonarda da Vinci. Polskie dziedzictwo narodowe jest dla nas sprawą najwyższej wagi, dlatego jesteśmy szczególnie zdeterminowani, by konsekwentnie odzyskiwać zrabowane Polsce dzieła sztuki. Spośród naszych licznych sukcesów na tym polu najnowszymi są: wycofanie z aukcji w Londynie obrazu Henryka Siemiradzkiego „Taniec wśród mieczów” i rozpoczęcie formalno-prawnych starań o powrót tego dzieła sztuki do Polski, a także sprowadzenie – dzięki owocnej współpracy z FBI – obrazu Roberta Śliwińskiego „Ulica wraz z ruiną zamku”.
2.
2.Powołaliśmy (i wciąż powołujemy) nowe instytucje kultury, niezwykle ważne dla całokształtu polskiego dziedzictwa narodowego. Przytoczę tu tylko wycinek naszej działalności w tym zakresie, kompletna lista dostępna jest w pełnym raporcie (pytanie nr 4.): Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. W. Pileckiego, Polska Opera Królewska, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą (od 1.01.2018 r.), Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Powołaliśmy także nową instytucję naukową – Instytut Solidarności i Męstwa. Rozbudowujemy sieć muzeów. Najważniejsze placówki to: Muzeum Historii Polski w Cytadeli Warszawskiej, Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, budowa Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, powołanie Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 i połączenie go z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. To tylko niektóre z naszych przedsięwzięć. Zachęcam do zapoznania się z pełną listą sieci muzeów, która dostępna jest we wspominanym wyżej raporcie (pytanie nr 4).
3.
3.Z perspektywy mojej aktywności poselskiej niezmiernie ważnym obszarem jest Łódź – dlatego szczególnie dumny jestem z osiągnięć w tym regionie. Za największe i najważniejsze z nich uznaję podpisanie porozumienia pomiędzy Pocztą Polską a Pocztą Chińską, które ma docelowo doprowadzić do powstania w okolicach Łodzi Centralnego Hubu Logistycznego – wielomiliardowej inwestycji, która wzmocni pozycję Łodzi na jedwabnym Szlaku, a także doprowadzi do infrastrukturalnej rewolucji w całym regionie. W przygotowaniu jest także budowa drogi ekspresowej S14. To jednak nie wszystko – Łódź pozostaje beneficjentem inwestycji prowadzonych ze środków europejskich (tylko w tym roku wsparcie otrzymały Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne i Centralne Muzeum Włókiennictwa). W przygotowaniu są porozumienia o współprowadzeniu przez MKiDN dwóch instytucji kultury: Teatru Muzycznego w Łodzi oraz Filharmonii łódzkiej im. Artura Rubinsteina.

A.2. Sejm VIII kadencji do końca października 2017 r. przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze? Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy.
1.
1.Dwukrotne zwiększenie limitu przychodów dla twórców, od którego można liczyć 50 proc. kosztów uzysku. Limit zostanie zwiększony z ok. 80 tys. zł do ok. 160 tys. zł. (od 1 stycznia 2018 r.).
2.
2.Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – stworzyliśmy instytucję, która ma za zadnie wspierać i rozwijać społeczeństwo obywatelskie; a także powiązana z nią nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, powołująca komitet ds. Pożytku Publicznego, który sprawy trzeciego sektora przeniesie na bardzo wysoki – ministerialny – szczebel polityczny, dzięki czemu znacząco wzrośnie rola organizacji pozarządowych i staną się one ważnym punktem odniesienia w polityce państwa polskiego.
3.
3.Nowelizacja ustawy o ochronie zabytków – wprowadza ochronę tymczasową obiektów zabytkowych i ochronę architektury modernistycznej. Wzmocniona została pozycja Generalnego Konserwatora Zabytków oraz kompetencje Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków. Na mocy ustawy utworzony został Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków – pierwsze pozabudżetowe źródło finansowania prac przy zabytkach.

A.3. Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
1.
1.Ustawa dekoncentracyjna – zaawansowany etap przygotowań, czeka na decyzję polityczną o dalszym procedowaniu. Planowana dekoncentracja jest konieczna, by – wzorem standardów dojrzałych, zachodnich demokracji – rozwijać rynek medialny.
2.
2.Projekt Muzeum Getta w Warszawie. Rewitalizacja Cmentarza żydowskiego na Okopowej – realizujemy obecnie zaopatrzenie Fundacji Dziedzictwa Kulturowego w kapitał żelazny na ten cel.
3.
3.Budowa tunelu średnicowego, który połączy stacje Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska oraz będzie pełnił funkcję metra. PKP PLK wybudują ten tunel za 1,6 mld zł. Ta imponująca inwestycja sfinansowana zostanie w całości z budżetu centralnego – bez udziału środków z budżetu miasta. Łódź jest aglomeracją od lat borykającą się z problemami strukturalnymi – inwestycje takie, jak tunel średnicowy, leżą w żywotnym interesie mieszkańców, wychodzą naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom, a także poprawiają jakość życia w całym regionie.

A.4. Czy przygotowała Pani/ przygotował Pan podsumowanie swojej dwuletniej pracy w Sejmie? (np. sprawozdanie, raport, spotkanie z wyborcami, itp.)
Tak
  Nie

A.5. Jeżeli tak, prosimy o krótki opis, w jakiej formie podsumowała Pani/podsumował Pan dotychczasową pracę w Sejmie oraz link do sprawozdania. Jeśli przygotowali je Pani/ Pan w oddzielnym dokumencie, prosimy o przesłanie go na adres 61@art61.pl.
Sprawozdanie: "Najważniejsze dokonania MKiDN z ostatnich dwóch lat" http://wwx.mk.gov.pl/pages/posts/najwazniejsze-dokonania-mkidn-z-ostatnich-dwoch-lat-7894.php

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.