facebook tweeter youtube

 
Rafał Wójcikowski
Data śmierci: 2017-01-19

Funkcje pełnione w przeszłości:

poseł do Sejmu 8. kadencji (data wygaśnięcia mandatu: 2017-01-19)

Kluczowe głosowania
Statystyki archiwalne. Dotyczą pracy poselskiej w Sejmie.
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
98%
 
12%
 
80%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
15.12.2016Powołania/odwołania Pkt 38. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad przyjęciem Pkt 46. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zapobieganiu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu między Rzecząpospolitą Polską a terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu uchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad zmianą Pkt 45. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 uchwalono
Wstrzymał się
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad zmianą Pkt 44. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016 uchwalono
Wstrzymał się
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad przyjęciem Pkt 19. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Przeciw
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad przyjęciem Pkt 41. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie uczczenia 75. rocznicy śmierci Marszałka Polski Edwarda Śmigłego-Rydza odrzucono
Przeciw
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad przyjęciem Pkt 40. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem 300-lecia Koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej uchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad zmianą Pkt 43. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Powołania/odwołania Pkt 26. porz. dzien. Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego uchwalono
Za
Niezgodny
15.12.2016Głosowanie nad zmianą Pkt 22. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad zmianą Pkt 21. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy uchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad przyjęciem Pkt 20. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r. uchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad zmianą Pkt 18. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad zmianą Pkt 23. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości uchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad przyjęciem Pkt 16. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020" uchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad przyjęciem Pkt 15. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020" uchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad zmianą Pkt 14. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad przyjęciem Pkt 13. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym uchwalono
Przeciw
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad przyjęciem Pkt 12. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym uchwalono
Przeciw
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad przyjęciem Pkt 11. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej uchwalono
Za
Zgodny
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.