facebook tweeter youtube

 
Małgorzata Wassermann
  • posłanka
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • była posłanka (data wygaśnięcia mandatu: )
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Małgorzata Wassermann
Data i miejsce urodzenia:
1978-03-16 Kraków
Zatrudnienie:
adwokat

poseł na Sejm

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):365 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
65,10 m2
Wartość:485 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
wyodrębniony samodzielny lokal mieszkalny
Powierzchnia lokalu:
197,09 m2
Wartość:850 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wraz z udziałem w cz. wspólnych budynku i działek

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
jednoosobowa działalność gospodarcza
Przedmiot działalności:
kancelaria adwokacka
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
prowadzona osobiście
Przychód:17 973 PLN
Strata:2 002,31 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:150 179,84 PLN

Opis:
dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota:30 062,40 PLN
Uwagi: opodatkowana: 0,00 PLN

Opis:
najem: przychód
Kwota:33 930,22 PLN

Opis:
pr autorskie - dochód
Kwota: 691,71 PLN
Uwagi: przychód: 691,71 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
Civic
Rok produkcji:
2014
Wartość:50 463 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2019-11-07

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Małgorzata Wassermann
Data i miejsce urodzenia:
1978-03-16 Kraków
Zatrudnienie:
adwokat

poseł na Sejm
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie
Uwagi: nie pozostaje we wspólności majątkowej

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):347 160,15 PLN
Uwagi: darowizny od mamy Maliny Wassermann 170000,00 PLN 2019-04-16

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
65,10 m2
Wartość:485 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
wyodrębniony samodzielny lokal mieszkalny
Powierzchnia lokalu:
197,09 m2
Wartość:850 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wraz z udziałem w cz. wspólnych budynku i działek

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
jednoosobowa działalność gospodarcza
Przedmiot działalności:
kancelaria adwokacka
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
prowadzona osobiście
Strata:4 449,55 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:85 690,40 PLN

Opis:
dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota:20 041,60 PLN
Uwagi: opodatkowana: 0,00 PLN

Opis:
najem: przychód
Kwota:17 600,00 PLN

Opis:
przychody z tytułu podróży zagranicznej
Kwota: 271,29 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
Civic
Rok produkcji:
2014
Wartość:50 000 PLN

Podpis

Data:
2019-08-31

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Małgorzata Wassermann
Data i miejsce urodzenia:
1978-03-16 Kraków
Zatrudnienie:
adwokat

poseł na Sejm
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie
Uwagi: nie pozostaję we wspólności majątkowej

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):95 536,26 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
65,10 m2
Wartość:485 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
wyodrębniony samodzielny lokal mieszkalny
Powierzchnia lokalu:
197,09 m2
Wartość:850 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wraz z udziałem w cz. wspólnych budynku i działek

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Jednoosobowa działalność gospodarcza
Przedmiot działalności:
Kancelaria Adwokacka
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
prowadzona osobiście
Przychód:17 973,00 PLN
Strata:2 002,31 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
prawo autorskie - dochód
Kwota: 691,71 PLN
Uwagi: przychód: 1382,42 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:150 179,84

Opis:
dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota:30 062,40 PLN

Opis:
najem - przychód
Kwota:33 930,22 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
Civic
Rok produkcji:
2014
Wartość:50 463 PLN

Podpis

Data:
2019-04-01

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Małgorzata Wassermann
Data i miejsce urodzenia:
1978-03-16 Kraków
Zatrudnienie:
adwokat

poseł na Sejm
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie
Uwagi: nie pozostaje we wspólności majątkowej, wszytko stanowi mój majątek odrębny

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):12 330,38 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
65,10 m2
Wartość:458 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, darowizna udziału 1/2 - 23 VI 2017 od Matki Haliny Wassermann
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
wyodrębniony samodzielny lokal mieszkalny
Powierzchnia lokalu:
197,09 m2
Wartość:850 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wraz z udziałem w cz. wspólnych budynku i działek

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Jednoosobowa działalność gospodarcza
Przedmiot działalności:
Kancelaria Adwokacka
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
prowadzona osobiście
Przychód:10 680 PLN
Strata:3 129,59 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
prawo autorskie - dochód
Kwota: 554,17 PLN
Uwagi: przychód: 1108,34 PLN

Opis:
uposażenie poselskie - dochód
Kwota:161 001,96 PLN

Opis:
dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota:27 360 PLN
Uwagi: opodatkowana: 2702,40 PLN

Opis:
najem - przychód
Kwota:9 982 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
Civic
Rok produkcji:
2014
Wartość:53 118 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
umowa pożyczki z dn. 31.10.2016 r. od Mamy Haliny Wasserman
Cała kwota:40 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2018-03-19

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Małgorzata Wassermann
Data i miejsce urodzenia:
1978-03-16 Kraków
Zatrudnienie:
adwokat

poseł na Sejm
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie
Uwagi: nie pozostaje we wspólności majątkowej, wszytko stanowi mój majątek odrębny

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):20 108,70 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
65,10 m2
Wartość:458 000 PLN
Tytuł prawny:
własność 1/2 (242000 PLN) - współwłasność z [nieczytelne] Wasserman (1/2)
Uwagi: udział 1/2 - wchodzi w skład majątku odrębnego
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
wyodrębniony samodzielny lokal mieszkalny
Powierzchnia lokalu:
197,09 m2
Wartość:850 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wraz z udziałem w cz. wspólnych budynku i działek

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Jednoosobowa działalność gospodarcza
Przedmiot działalności:
Kancelaria Adwokacka
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
prowadzona osobiście
Przychód:13 279,80 PLN
Strata:12 530,81 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Dochód z pr. autorskich
Kwota:12 283,50 PLN
Uwagi: (przychód: 24567 PLN)

Opis:
dochód uposażenie poselskie
Kwota:145 709,31 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 676,96 PLN
Uwagi: nieopodatkowana 27360 PLN opodatkowana 2316,96 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
Civic
Rok produkcji:
2014
Wartość:56 650 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
umowa pożyczki z dn. 31.10.2016 r. zawarta z moją mamą Maliną Wasserman
Cała kwota:135 000 PLN
Uwagi: przeznaczono na zakup 1/2 udziału w lokalu nr [ukryte] - termin zwrotu 17 miesięcy, odsetki 0,1%

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2017-04-19

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Małgorzata Wassermann
Data i miejsce urodzenia:
1978-03-16 Kraków
Zatrudnienie:
adwokat

poseł na Sejm

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):26 328,27 PLN

II Nieruchomości

4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
wyodrębniony samodzielny lokal mieszkalny
Powierzchnia lokalu:
197,09 m2
Wartość:850 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wraz z udziałem w cz. wspólnych budynku i działek

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Jednoosobowa działalność gospodarcza
Przedmiot działalności:
Kancelaria Adwokacka
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
prowadzona osobiście
Przychód:203 858,14 PLN
Dochód:106 151,91 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Dochód z pr. autorskich
Kwota:6 370 PLN

Opis:
książki
Kwota:1 270 PLN

Opis:
dochód z najmu
Kwota: 638,00 PLN

Opis:
dochód - uposażenie poselskie
Kwota:21 738,41 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:4 039,36 PLN
Uwagi: nieopodatkowana: 3846,28 PLN opodatkowana: 193,08 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
Civic
Rok produkcji:
2014
Wartość:65 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2016-04-25

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Małgorzata Wassermann
Data i miejsce urodzenia:
1978-03-16 Kraków
Zatrudnienie:Indywidualna Działalność - Kancelaria Adwokacka, adwokat

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):10 704,32 PLN

II Nieruchomości

4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
wyodrębniony samodzielny lokal mieszkalny
Powierzchnia lokalu:
197,09 m2
Wartość:850 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działek

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Jednoosobowa działalność gospodarcza
Przedmiot działalności:
Kancelaria Adwokacka
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
prowadzona osobiście

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Dochód z praw autorskich
Kwota:6 370 PLN

Opis:
Dochód z najmu Do 31.05.2015 r.
Kwota: 573 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
Civic
Rok produkcji:
2014
Wartość:65 000 PLN

Podpis

Data:
2015-11-04

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.