facebook tweeter youtube

 
Elżbieta Duda
  • posłanka
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • była posłanka (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
95%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Członek komisji sejmowych
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosowała
Zgodność z linią klubu
16.10.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 28. porz. dzien. Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii Europejskiej) wraz z komisyjnym projektem uchwały uchwalono
Za
Zgodna
16.10.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 40. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej uchwalono
Za
Zgodna
16.10.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 50. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Barbary Skargi uchwalono
Za
Zgodna
16.10.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 49. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie potępienia wszelkich aktów nienawiści i pogardy antykatolickiej uchwalono
Za
Zgodna
16.10.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 48. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 "Rokiem Zaślubin Polski z morzem w Pucku" uchwalono
Za
Zgodna
16.10.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 47. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r. uchwalono
Za
Zgodna
16.10.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 46. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 14 czerwca 2007 r. uchwalono
Za
Zgodna
16.10.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 45. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 10 października 2018 r. uchwalono
Za
Zgodna
16.10.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 44. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w dniu 13 lutego 2004 r. w Londynie uchwalono
Za
Zgodna
16.10.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 37. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym uchwalono
Za
Zgodna
16.10.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 32. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych uchwalono
Za
Zgodna
16.10.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 54. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym uchwalono
Za
Zgodna
16.10.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 35. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim uchwalono
Za
Zgodna
16.10.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 33. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia uchwalono
Za
Zgodna
16.10.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 30. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodna
16.10.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 27. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny uchwalono
Za
Zgodna
16.10.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 24. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodna
16.10.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 23. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu uchwalono
Za
Zgodna
16.10.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 29. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie uchwalono
Za
Zgodna
16.10.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 39. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy - Prawo telekomunikacyjne, ustawy o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodna
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.