facebook tweeter youtube

 
Agnieszka Ścigaj
  • posłanka
    Klub Poselski Kukiz'15
  • kandydatka na posłankę
    Polskie Stronnictwo Ludowe
Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Śląskim i studiów podyplomowych z zakresu ekonomii społecznej. W l. 2011-2013 kierownik zakładu aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych OGNIWO, w l. 2009-2016 wiceprezes spółdzielni socjalnej OPOKA. Ekspertka i doradca w zakresie ekonomii społecznej i rozwoju lokalnego. Współzałożycielka Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”. Trenerka i koordynatorka projektów. Konsultantka Ministerstwa Pracy w Programie Integracji Społecznej dla woj. małopolskiego, łącznik ds. funduszy strukturalnych w woj. małopolskim dla organizacji pozarządowych (2004-2006), członkini Małopolskiego Komitetu Monitorującego programy regionalne. Wykładała na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (2004-2008). Członek Sądu Dyscyplinarnego Stowarzyszenia na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz'15. Posłanka od 2015 r. (VIII kadencja), była członkiem komisji: gospodarki i rozwoju; polityki senioralnej; rolnictwa i rozwoju wsi oraz kultury i środków przekazu. Obecnie zasiada w komisji polityki społecznej i rodziny oraz mniejszości narodowych i etnicznych.
Edukacja
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ; specjalność: Ekonomia Społeczna, rok ukończenia: 2011
Uniwersytet Śląski, Wydział Wydział Nauk Społecznych; specjalność: Socjologia, rok ukończenia: 2001

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 02.07.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk nr 2146), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.05.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Dominikańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 24.11.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Polskiego Czerwonego Krzyża, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.09.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.06.2017 – 29.09.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 22.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Małopolski Zespół Parlamentarny, sekretarz» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.07.2016 – 24.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 06.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół "Dobro dziecka jako cel najwyższy", wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Sprywatyzowanych Szpitali, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.04.2016 – 19.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Komisja Polityki Senioralnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 27.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 22.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Osób Głuchych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Mongolska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 03.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarna Grupa ds. Autyzmu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Włoska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Słoweńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacji Stowarzyszenie na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz'15, członek Sądu Dyscyplinarnego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ruchu Kukiza

od 29.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. ekonomii i przedsiębiorczości społecznej, przewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.12.2015 – 29.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Komisja Gospodarki i Rozwoju, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.12.2015 – 28.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. ekonomii i przedsiębiorczości społecznej, wnioskodawca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 15.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw polityki społecznej, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Miast Polskich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Poselski Kukiz'15, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Kraków (13), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" (7), liczba głosów: 17630» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydatka na posła
okręg: Kraków (13), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" (7), liczba głosów: 17630 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

09.2015 – 10.2015Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz15, rzecznik prasowy» źródło

Źródło

Serwis PRoto.pl

2014kandydatka na radną do Rady Powiatu Olkuskiego
okręg: (2), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd OdNowa (13), liczba głosów: 131 (niewybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2013 – brak informacji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ekspert do oceny projektów w ramach programu operacyjnego FIO» źródło

Źródło

Załącznik do Ordynacji wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

2013 – brak informacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ekspert do oceny projektów PO KL w zakresie społeczeństwa obywatelskiego» źródło

Źródło

Załącznik do Ordynacji wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

2013 – brak informacji Małopolski Zespół ds. Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim, członek» źródło

Źródło

Załącznik do Ordynacji wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

2012 – brak informacji Spółdzielnia Socjalna „Opoka”, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej „Opoka”, Chechło» źródło

Źródło

Załącznik do Ordynacji wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

2011 – 2013Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz”, kierownik projektu "Zakład Aktywizacji Zawodowej Ogniwo", Kraków» źródło

Źródło

Załącznik do Ordynacji wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

30.10.2009 – 18.01.2016Spółdzielnia Socjalna „Opoka”, zastępca prezesa, Chechło» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

01.04.2008 – 09.11.2015Doradztwo i Szkolenia "AGAB" Agnieszka Ścigaj, właściciel, Klucze» źródło

Źródło

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

2007 – 2010Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, konsultant w Programie Integracji Społecznej PPWOW» źródło

Źródło

Załącznik do Ordynacji wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

2006 – 2008Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz”, koordynatorka projektu "ABC Gospodarki Społecznej", Kraków» źródło

Źródło

Załącznik do Ordynacji wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

2006 – 2008Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, koordynatorka projektu finansowanego z EFS "Vademecum pracownika publicznych służb zatrudnienia", Kraków» źródło

Źródło

Załącznik do Ordynacji wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

2004 – 2008Małopolski Komitet Monitorujący Programy Rozwoju Regionalnego, członek z ramienia NGO» źródło

Źródło

Załącznik do Ordynacji wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

2004 – 2007Regionalny Łącznik ds. Funduszy Strukturalnych wybrany jako reprezentant interesów organizacji pozarządowych na terenie Małopolski» źródło

Źródło

Załącznik do Ordynacji wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

2004 – 2005Urząd Gminy w Kluczach, kierownik wydziału, Klucze» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

od 2003Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz”, sekretarz Zarządu, Kolbark» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

2000 – 2004Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, wiceprezes» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

1996 – 2003Ośrodek Pomocy Społecznej, pracownik socjalny, Klucze» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

brak informacjiUniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, wykładowca, Kraków» źródło

Źródło

Oficjalna strona Spółdzielni Socjalnej Opoka

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.