facebook tweeter youtube

 
Jan Duda
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
Rolnik, ukończył Pomaturalne Studium Samochodowe w Nowym Sączu. Prowadzi własne gospodarstwo rolne. Od końca l. 70. współpracował z opozycją demokratyczną, członek NSZZ „Solidarność”. Działacz Porozumienie Centrum, Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskim, Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, Prawa i Sprawiedliwości. Przedsiębiorca, właściciel firmy usługowo-doradczej „FUD EKO”, współwłaściciel i prezes przedsiębiorstwa „Spółka Właścicieli” w Rdziostowie. Był naczelnikiem ochotniczej straży pożarnej. W l. 1998-2002 radny powiatu nowosądeckiego i przewodniczący rady. W 1991 r. bez powodzenia ubiegał się o mandat senatora. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), pracuje w komisjach: ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa oraz rolnictwa i rozwoju wsi.
Edukacja
Pomaturalne Studium Samochodowe, ; specjalność: Budowa pojazdów samochodowych, rok ukończenia: 1991

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 02.07.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (druk nr 3175), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 20.02.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych związanych z wytwarzaniem destylatów rolniczych, okowit i nalewek w celu zwiększenia dochodów rolniczych i ochrony zdrowia publicznego, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 03.07.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Żeglarstwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 07.06.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. monitorowania gospodarki odpadami, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.05.2018 – 04.06.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2504), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.04.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do spraw zmiany ustawy o izbach rolniczych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 20.03.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz o zmianie ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych (druk nr 2037), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2017 – 20.02.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych związanych z wytwarzaniem destylatów rolniczych, okowit i nalewek w celu zwiększenia dochodów rolniczych i ochrony zdrowia publicznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.06.2017 – 30.10.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół do Spraw Rozwoju Dróg Wodnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Delegacja Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej, Delegacja Sejmu i Senatu RP» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.04.2017 – 06.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Królewskiego Miasta Sandomierza, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.12.2016 – 05.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk nr 1042), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.11.2016 – 10.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druk nr 935), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 04.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk nr 775), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 22.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Małopolski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 20.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. rozwiązywania problemów mieszkańców "Polski powiatowo-gminnej", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.07.2016 – 19.01.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (druk nr 702), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Łotewska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Lotnictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 28.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 303), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Norweska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.04.2016 – 26.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 385), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Gruzińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 24.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 18.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Narodowego Programu Rewitalizacji, Rozwoju i Wykorzystania Potencjału Gospodarczego Polskich Rzek, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Ratownictwa Górskiego i Wodnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 170), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.01.2016 – 17.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Narodowego Programu Rewitalizacji, Rozwoju i Wykorzystania Potencjału Gospodarczego Polskich Rzek, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Miłośników Historii, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Nowy Sącz (14), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 9110» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Nowy Sącz (14), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 9110 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2013Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

od 24.11.2008Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe, członek organu założycielskiego, Nowy Sącz» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

od 31.07.2007Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Spółka Właścicieli Sp. z o.o., wspólnik, Rdziostów» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

od 2006Akcja Katolicka Parafii Marcinkowice, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

od 20.12.2001Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Spółka Właścicieli sp. z o.o., prezes, Rdziostów» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

od 2001Związek Polskich Artystów Plastyków, członek wspierający» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

od 2000Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

1998kandydat na radnego do Rady Powiatu Nowosądeckiego
okręg: (13), lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność (2), liczba głosów: 384 (wybrany)» źródło

Źródło

Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1998 – 2002Rada Powiatu Nowosądeckiego, radny
okręg: (13), lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność (2), liczba głosów: 384» źródło

Źródło

Dane Państwowej Komisji Wyborczej

od 1998Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

1990 – 2015własna działalność gospodarcza, właściciel» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

brak informacji Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność", członek Prezydium Rady Krajowej» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

brak informacji Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność", przewodniczący Rady Powiatowej» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

1982 – 1983Ochotnicza Straż Pożarna Gaboń, naczelnik, Gaboń» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016


Encyklopedia Solidarności

1981 – brak informacji Ochotnicza Straż pożarna, naczelnik» źródło

Źródło

Encyklopedia Solidarności

od 1981Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność", członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

od 1977gospodarstwo ogrodnicze, właściciel» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

1972 – 1982Ochotnicza Straż Pożarna Gołkowice, członek, Gołkowice» źródło

Źródła

Encyklopedia Solidarności


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.