facebook tweeter youtube

 
Maciej Wąsik
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Maciej Roman Wąsik
Data i miejsce urodzenia:
1969-10-16 Warszawa
Zatrudnienie:
poseł na Sejm

KPRM, sekretarz stanu

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):10 000 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
jednostki funduszu emerytalnego
Pełna kwota:9 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
150 m2
Tytuł prawny:
własność małżeńska
Uwagi: wartość wraz działką 1000000 PLN

Powierzchnia domu:
80 m2
Wartość domu:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
rolne
Powierzchnia:
0,7 ha
Wartość:120 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: dom z pkt II.1
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka zabudowana budynkiem gospodarczym
Powierzchnia działki:
3600 m2
Wartość:95 000 PLN
Tytuł prawny:
własność 50%

Rodzaj:
działka domem z pkt II.1
Powierzchnia działki:
945 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
wspólnota małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
KPRM
Kwota:79 000 PLN
Uwagi: styczeń - wrzesień 2019

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:22 000 PLN
Uwagi: styczeń - wrzesień 2019

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
308
Rok produkcji:
2009
Uwagi: pojemność 1600

Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
508
Rok produkcji:
2017
Uwagi: pojemność 2000

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny w PKO BP
Cała kwota:796 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:783 000 PLN

Opis:
pożyczka od Wojciecha [nieczytelne]
Cała kwota:50 000 PLN

Opis:
limit odnawialny na karcie PKOBP: 30 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-10-24

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Maciej Roman Wąsik
Data i miejsce urodzenia:
1969-10-16 Warszawa
Zatrudnienie:
poseł na Sejm

KPRM, sekretarz stanu

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):10 000 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
jednostki uczestnictwa w funduszu emerytalnym
Pełna kwota:9 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
80 m2
Wartość domu:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia domu:
150 m2
Tytuł prawny:
własność małżeńska
Uwagi: wartość wraz działką 1000000 PLN
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
rolne
Powierzchnia:
0,7 ha
Wartość:120 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: dom z pkt II.1
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka zabudowana budynkiem gospodarczym
Powierzchnia działki:
3600 m2
Wartość:95 000 PLN
Tytuł prawny:
własność 50%

Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
945 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie KPRM
Kwota:65 517,96 PLN
Uwagi: styczeń - sierpień 2019

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:20 362 PLN
Uwagi: styczeń - sierpień 2019

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
308
Rok produkcji:
2009
Uwagi: pojemność 1600

Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
508
Rok produkcji:
2017
Uwagi: pojemność 2000

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny w PKO BP
Cała kwota:796 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:787 000 PLN

Opis:
pożyczka od Wojciecha [nieczytelne]
Cała kwota:50 000 PLN

Opis:
limit odnawialny na karcie PKOBP 30 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-09-06

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Maciej Roman Wąsik
Data i miejsce urodzenia:
1969-10-16 Warszawa
Zatrudnienie:
poseł na Sejm RP

KPRM, sekretarz stanu

I Zasoby pieniężne

Papiery wartościowe:
Nazwa:
jednostki uczestnictwa w funduszu emerytalnym
Pełna kwota:8 500 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
80 m2
Wartość domu:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
53 m2
Wartość:420 000 PLN
Tytuł prawny:
własność 50%
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
rolne
Powierzchnia:
0,7 ha
Wartość:120 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: dom z pkt II.1
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka zabudowana budynkiem gospodarczym
Powierzchnia działki:
3600 m2
Wartość:95 000 PLN
Tytuł prawny:
własność 50%

Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
945 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie KPRM
Kwota:148 476,18 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 728 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
308
Rok produkcji:
2009
Uwagi: 1600 cm3

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny zaciągnięty w mBanku na mieszkanie wymienione w pkt. II.2
Cała kwota:75 000 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:53 000 CHF

Opis:
kredyt hipoteczny w PKO BP na zakup nieruchomości z pkt II 4.2
Cała kwota:716 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:710 000 PLN

Opis:
pożyczka od Wojciecha [nieczytelne]
Cała kwota:50 000 PLN

Opis:
limit odnawialny na karcie PKOBP - 30 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-29

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Maciej Wąsik
Data i miejsce urodzenia:
1969-10-16 Warszawa
Zatrudnienie:Sekretarz Stanu w KPRM

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
68 000 PLN

8 500 PLN
Uwagi: jednostki funduszu "Złota Jesień", kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
80 m2
Wartość domu:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: powierzchnia około, wartość około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
53 m2
Wartość:420 000 PLN
Tytuł prawny:
własność 50%
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
rolne
Powierzchnia:
0,7 ha
Wartość:120 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: dom z pkt II.1, powierzchnia około, kwota około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka zabudowana budynkiem gospodarczym
Powierzchnia działki:
3600 m2
Wartość:95 000 PLN
Tytuł prawny:
własność 50%

Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
945 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie KPRM
Kwota:145 836 PLN
Brutto/netto:netto

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 500 PLN
Uwagi: kwota około

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
308
Rok produkcji:
2009
Uwagi: 1600 cm3

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny zaciągnięty w mBanku na mieszkanie wymienione w pkt. II.2
Cała kwota:75 000 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:53 000 CHF
Uwagi: kwota pozostała do spłacenia około

Opis:
pożyczka z Sejmu RP
Cała kwota:30 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:10 500 PLN
Uwagi: podana kwota pozostała do spłacenia to kwota około

Opis:
wniosek złożony o kredyt w PKO BP na zakup nieruchomości z pkt II 4.2
Cała kwota:269 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:264 000 PLN
Uwagi: podana kwota pozostała do spłacenia to kwota około

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-23

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Maciej Wąsik
Data i miejsce urodzenia:
1969-10-16 Warszawa
Zatrudnienie:Sekretarz Stanu w KPRM

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
45 000 PLN
Uwagi: kwota około

8 500 PLN
Uwagi: jednostki funduszu "Złota Jesień", kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
80 m2
Wartość domu:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: powierzchnia około, wartość około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
53 m2
Wartość:420 000 PLN
Tytuł prawny:
własność 50%
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
rolne
Powierzchnia:
0,7 ha
Wartość:120 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: dom z pkt II.1, powierzchnia około, kwota około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka zabudowana budynkiem gospodarczym
Powierzchnia działki:
3600 m2
Wartość:95 000 PLN
Tytuł prawny:
własność 50%

Rodzaj:
umowa warunkowa na zakup działki
Powierzchnia działki:
945 m2
Wartość:299 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie w KPRM
Kwota:162 751 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta poselska
Kwota:28 500 PLN
Uwagi: kwota około

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
308
Rok produkcji:
2009
Uwagi: 1600 cm3

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny zaciągnięty w mBanku na mieszkanie wymienione w pkt. II.2
Cała kwota:75 000 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:55 000 CHF
Uwagi: kwota pozostała do spłacenia około

Opis:
pożyczka z Sejmu
Cała kwota:30 000 PLN

Opis:
wniosek złożony o kredyt w PKO BP na kwotę 269000 PLN na zakup nieruchomości z pkt II 4.2

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-03-15

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Maciej Wąsik
Data i miejsce urodzenia:
1969-10-16 Warszawa
Zatrudnienie:
Sekretarz Stanu w KPRM

poseł na Sejm

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
10 000 PLN
Uwagi: kwota około

8 500 PLN
Uwagi: jednostki funduszu "Złota Jesień"

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
80 m2
Wartość domu:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: powierzchnia około, wartość około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
53 m2
Wartość:420 000 PLN
Tytuł prawny:
własność 50%
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
rolne
Powierzchnia:
0,7 ha
Wartość:120 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: dom z pkt II.1
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka zabudowana budynkiem gospodarczym
Powierzchnia działki:
3600 m2
Wartość:95 000 PLN
Tytuł prawny:
własność 50%

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Umowa o pracę
Kwota:64 500 PLN
Brutto/netto:netto

Opis:
Umowy o dzieło i umowy zlecenia
Kwota:13 900 PLN

Opis:
Dieta radnego
Kwota:25 332 PLN

Opis:
Dieta poselska
Kwota:4 000 PLN

Opis:
Dieta - rada programowa RDC
Kwota:1 014 PLN

Opis:
Zwrot kosztów podróży
Kwota:5 100 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
308
Rok produkcji:
2009
Uwagi: 1600 cm3

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny zaciągnięty w mBanku na mieszkanie wymienione w pkt. II.2
Cała kwota:75 000 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:57 500 CHF
Uwagi: kwota pozostała do spłacenia to ok. 50 % kredytu

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-28

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Maciej Roman Wąsik
Data i miejsce urodzenia:
1969-10-16 Warszawa
Zatrudnienie:radny Sejmiku Mazowieckiego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
10 000 PLN

8 500 PLN
Uwagi: jednostki funduszu "Złota Jesień"

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
80 m2
Wartość domu:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
53 m2
Wartość:420 000 PLN
Tytuł prawny:
własność 50%
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
rolne
Powierzchnia:
0,7 ha
Wartość:120 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: dom z pkt II.1
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka zabudowana budynkiem gospodarczym
Powierzchnia działki:
3600 m2
Wartość:95 000 PLN
Tytuł prawny:
własność 50%

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Umowa o pracę
Kwota:42 546 PLN
Brutto/netto:netto

Opis:
Umowa o dzieło
Kwota:12 150 PLN

Opis:
Dieta radnego wojewódzkiego
Kwota:25 382 PLN

Opis:
Zwrot kosztów podróży radnego
Kwota:3 944 PLN

Opis:
Dieta - rada programowa RDC
Kwota:1 014 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
308
Rok produkcji:
2009
Uwagi: 1600 cm3

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny zaciągnięty w MBanku na mieszkanie wymienione w pkt. II.2
Kwota pozostała do spłacenia:58 000 CHF
Uwagi: kwota pozostała do spłacenia to ok. 50 % kredytu

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-02

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.