facebook tweeter youtube

 
Anna Białkowska
  • posłanka
    Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska
  • kandydatka na posłankę
    Koalicja Obywatelska
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Anna Maria Białkowska
Nazwisko panieńskie:
Szara
Data i miejsce urodzenia:
1971-09-03 Radom
Zatrudnienie:Poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):33 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
180 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
100 m2 - własność, 80 m2 - współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość działki i domu podana razem
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
gospodarstwo rolne
Powierzchnia:
3,1 ha
Wartość:150 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
dom mieszkalny, budynki gospodarcze
Tytuł prawny:
własność
Dochód:3 000 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
2397 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska, udział 1/8
Uwagi: i 1/8 z 894 m2

Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
33 m2
Wartość:20 000 m2
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Kancelaria Sejmu - czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych (diety) nieopodatkowane
Kwota:29 978,89 PLN
Uwagi: czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych (diety) opodatkowane: 0,00 PLN

Opis:
Kancelaria Sejmu - należności ze stosunku pracy
Kwota:110 564,17 PLN
Łączny dochód:
Kwota:140 543,06 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Honda
Model:
Civic
Rok produkcji:
2010
Wartość:36 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2019-04-24

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Anna Maria Białkowska
Nazwisko panieńskie:
Szara
Data i miejsce urodzenia:
1971-09-03 Radom
Zatrudnienie:Poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):30 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
180 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
100 m2 - własność, 80 m2 - współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość działki i domu podana razem
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
gospodarstwo rolne
Powierzchnia:
3,1 ha
Wartość:150 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
dom mieszkalny, budynki gospodarcze
Tytuł prawny:
własność
Dochód:3 000 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
2397 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska, udział 1/8
Uwagi: i 1/8 z 894 m2

Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
33 m2
Wartość:20 000 m2
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Kancelaria Sejmu - czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych(diety) nieopodatkowane
Kwota:27 360 PLN

Opis:
Kancelaria Sejmu - czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych(diety) opodatkowane
Kwota:2 535,38 PLN

Opis:
Kancelaria Sejmu - należności ze stosunku pracy
Kwota:118 952,48 PLN
Łączny dochód:
Kwota:148 847,86 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Honda
Model:
Civic
Rok produkcji:
2010
Wartość:38 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka z Funduszu Świadczeń Socjalnych
Kwota pozostała do spłacenia:4 240 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Anna Maria Białkowska
Nazwisko panieńskie:
Szara
Data i miejsce urodzenia:
1971-09-03 Radom
Zatrudnienie:Poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):30 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
180 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
100 m2 - własność, 80 m2 - współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość działki i domu podana razem
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
gospodarstwo rolne
Powierzchnia:
3,1 ha
Wartość:150 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
dom mieszkalny, budynki gospodarcze
Tytuł prawny:
własność
Dochód:3 000 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
2397 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska, udział 1/8
Uwagi: i 1/8 z 894 m2

Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
33 m2
Wartość:20 000 m2
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Kancelaria Sejmu - czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych(diety) nieopodatkowane
Kwota:27 360 PLN

Opis:
Kancelaria Sejmu - czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych(diety) opodatkowane
Kwota:2 535,38 PLN

Opis:
Kancelaria Sejmu - należności ze stosunku pracy
Kwota:118 952,48 PLN
Łączny dochód:
Kwota:148 847,86 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Honda
Model:
Civic
Rok produkcji:
2010
Wartość:38 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka z Funduszu Świadczeń Socjalnych
Kwota pozostała do spłacenia:4 240 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Anna Maria Białkowska
Nazwisko panieńskie:
Szara
Data i miejsce urodzenia:
1971-09-03 Radom
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):30 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
180 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
140 m2 - własność, 40 m2 - współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość działki i domu podana razem
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
gospodarstwo rolne
Powierzchnia:
3,1 ha
Wartość:150 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
dom mieszkalny, budynki gospodarcze
Tytuł prawny:
własność
Dochód:3 000 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
budynek mieszkalny
Powierzchnia lokalu:
140 m2
Powierzchnia działki:
2000 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: z działki: 507 m2 - własność; 1943 m2 - współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
zatrudnienie Urząd Miejski w Radomiu
Kwota:10 257,37 PLN
Uwagi: trzynasta pensja

Opis:
Dieta parlamentarna opodatkowana
Kwota:2 152,80 PLN

Opis:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - prawa autorskie i inne prawa dochód
Kwota: 367,50 PLN

Opis:
Kancelaria Sejmu - należności ze stosunku pracy
Kwota:118 931,50 PLN

Opis:
Dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota:27 360 PLN
Uwagi: wg PIT-R
Łączny dochód:
Kwota:131 708,45 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Honda
Model:
CRV
Rok produkcji:
2010
Wartość:55 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka budowlana - Kasa Zapomogowo Pożyczkowa w Bursie Szkolnej nr 1
Cała kwota:30 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:6 224 PLN
Uwagi: na dzień 1.04.2016, majątek odrębny

Opis:
pożyczka z Funduszu Świadczeń Socjalnych
Cała kwota:25 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:16 960 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-20

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Anna Maria Białkowska
Nazwisko panieńskie:
Szara
Data i miejsce urodzenia:
1971-09-03 Radom
Zatrudnienie:Poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):30 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
180 m2
Powierzchnia działki:
2000 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość działki i domu podana razem
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
gospodarstwo rolne
Powierzchnia:
3,1 ha
Wartość:150 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
dom mieszkalny, budynki gospodarcze
Tytuł prawny:
własność
Dochód:5 000 pln
Uwagi: majątek odrębny z dochodu - 3000 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
budynek mieszkalny
Powierzchnia lokalu:
140 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - majątek odrębny

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
zatrudnienie Urząd Miejski w Radomiu
Kwota:117 407,47 PLN
Uwagi: od 01.01.2015 do 31.10.2015

Opis:
Poseł - dieta parlamentarna
Kwota:4 039,36 PLN
Uwagi: od 1.11.2015 do 31.12.2015 w tym nieopodatkowana: 3846,28 PLN opodatkowana: 193,08 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:19 562,10 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
honda
Model:
crv
Rok produkcji:
2010
Wartość:55 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka budowlana - kasa zapomogowo pożyczkowa w bursie szkolnej nr 1
Kwota pozostała do spłacenia:11 300 PLN
Uwagi: na dzień 1.04.2016, majątek odrębny

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2016-04-11

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Anna Maria Białkowska
Nazwisko panieńskie:
Szara
Data i miejsce urodzenia:
1971-09-03 Radom
Zatrudnienie:Urząd miejski w Radomiu, zastępca Prezydenta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):25 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
180 m2
Powierzchnia działki:
2000 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość działki i domu podana razem
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
gospodarstwo rolne
Powierzchnia:
3,1 ha
Wartość:150 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
dom mieszkalny, budynki gospodarcze
Tytuł prawny:
własność
Dochód:5 000 pln
Uwagi: majątek odrębny z dochodu - 3000 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
budynek mieszkalny
Powierzchnia lokalu:
140 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - majątek odrębny

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
zatrudnienie Urząd Miejski w Radomiu
Kwota:117 407,47 PLN
Uwagi: od 01.01.2015 do 30.10.2015

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
honda
Model:
crv
Rok produkcji:
2010
Wartość:55 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka budowlana - kasa zapomogowo pożyczkowa w bursie szkolnej nr 1
Kwota pozostała do spłacenia:30 000 PLN
Uwagi: na dzień 31.10.2015, zobowiązanie zostało zaciągnięte w 2013 r., majątek odrębny

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-03

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.