facebook tweeter youtube

 
Ryszard Petru

były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Ryszard Petru
Data i miejsce urodzenia:
1972-07-06 Wrocław
Zatrudnienie:Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, poseł na Sejm VIII Kadencji

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
499 000 PLN
Uwagi: mBank

35 000 PLN
Uwagi: Alior Bank
Środki pieniężne (dewizy):
56 280 USD

4 631 EUR

74 GBP
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Wawel
L. jednostek:
50
Pełna kwota:32 100 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
193 m2
Wartość domu:870 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 udział we współwłasności, rozdzielność majątkowa
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
54,4 m2
Wartość:240 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 udział we współwłasności, rozdzielność majątkowa
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
148,5 m2
Wartość:1 500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: kredyt w mBank w wysokości 380430 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Nowoczesna RP
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Dochód:
Kwota:0 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:19 707,56 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 19707,56 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:49 726,08 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
XC60
Rok produkcji:
2014

Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Passat
Rok produkcji:
2016
Uwagi: leasing

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny w mBank
Cała kwota:380 430 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-08-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Ryszard Petru
Data i miejsce urodzenia:
1972-07-06 Wrocław
Zatrudnienie:Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Poseł na Sejm VIII Kadencji

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
470 000 PLN
Uwagi: mBank

50 000 PLN
Uwagi: Alior
Środki pieniężne (dewizy):
101 280 USD

8 240 EUR

 313 GBP
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Wawel
L. jednostek:
50
Pełna kwota:41 700 PLN

Nazwa:
Energa
L. jednostek:
906
Pełna kwota:8 072 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
193 m2
Wartość:870 000 PLN
Tytuł prawny:
udział we współwłasności, rozdzielność majątkowa
Uwagi: 1/2 powierzchni
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
54,4 m2
Wartość:240 000 PLN
Tytuł prawny:
udział we współwłasności, rozdzielność majątkowa
Uwagi: 1/2 powierzchni

Powierzchnia działki:
148,5 m2
Wartość:1 500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, kredyt w mBank w wys. 389 847 PLN

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Ryszard Petru
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście - zawieszona od lipca 2018 r.
Przychód:509 130 PLN
Dochód:477 598,37 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Vistula S.A.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Do kiedy:
2018-06
Uwagi: przychód:67 796,37 PLN

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Nowoczesna RP
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Dochód:
Kwota:0 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Dieta parlamentarna
Kwota:26 889,12 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 26889,12 PLN

Opis:
Uposażenie
Kwota:50 471,15 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
XC60
Rok produkcji:
2014

Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Passat
Rok produkcji:
2016
Uwagi: leasing

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Ryszard Petru
Data i miejsce urodzenia:
1972-07-06 Wrocław
Zatrudnienie:Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Poseł na Sejm VIII Kadencji

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
523 000 PLN
Uwagi: mBank

185 000 PLN
Uwagi: Alior
Środki pieniężne (dewizy):
135 960 EUR

168 583 USD

 313 GBP
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Wawel
L. jednostek:
50
Pełna kwota:11 533 PLN

Nazwa:
Energa
L. jednostek:
906
Pełna kwota:51 537 PLN

Nazwa:
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu
L. jednostek:
348,79
Pełna kwota:96 273 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
193 m2
Wartość:870 000 PLN
Tytuł prawny:
udział we współwłasności, rozdzielność majątkowa
Uwagi: 1/2 powierzchni
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
54,4 m2
Wartość:240 000 PLN
Tytuł prawny:
udział we współwłasności, rozdzielność majątkowa
Uwagi: 1/2 powierzchni

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Ryszard Petru Consulting
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
Przychód:282 000 PLN
Dochód:216 169,59 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Vistula S.A.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2015-04-15

Dochód:
Kwota:110 892,49 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Nowoczesna RP
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2016-06-17

Dochód:
Kwota:0 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Dieta parlamentarna
Kwota:29 646,99 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana: 2286,99 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
XC60
Rok produkcji:
2014

Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Passat
Rok produkcji:
2016
Uwagi: leasing w Getin Bank

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-18

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Ryszard Petru
Data i miejsce urodzenia:
1972-07-06 Wrocław
Zatrudnienie:Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Poseł na Sejm VIII Kadencji

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
629 000 PLN
Uwagi: mBank

340 000 PLN
Uwagi: Alior
Środki pieniężne (dewizy):
141 590 EUR

167 580 USD

 312 GBP
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Wawel
L. jednostek:
50
Pełna kwota:55 000 PLN

Nazwa:
Energa
L. jednostek:
906
Pełna kwota:8 244 PLN

Nazwa:
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu
L. jednostek:
348,79
Pełna kwota:89 551,83 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
193 m2
Wartość:870 000 PLN
Tytuł prawny:
udział we współwłasności, rozdzielność majątkowa
Uwagi: 1/2 powierzchni
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
54,4 m2
Wartość:240 000 PLN
Tytuł prawny:
udział we współwłasności, rozdzielność majątkowa
Uwagi: 1/2 powierzchni

Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
60 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Ryszard Petru Consulting
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
Przychód:162 000 PLN
Dochód:106 596,33 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Inspiracja 6.0 sp. z o.o
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2015-06-30

Dochód:
Kwota:0 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Vistula S.A.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2015-04-15

Dochód:
Kwota:102 347,32 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
EUCO S.A.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2014-03-31

Dochód:
Kwota:4 000 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Nowoczesna RP
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2016-06-17

Dochód:
Kwota:0 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Dieta parlamentarna
Kwota:29 594,52 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana 27360 PLN opodatkowana 2234,52 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
XC60
Rok produkcji:
2014

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-28

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Ryszard Petru
Data i miejsce urodzenia:
1972-07-06 Wrocław
Zatrudnienie:Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Poseł na Sejm VIII Kadencji

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
585 000 PLN
Uwagi: mBank

331 836 PLN
Uwagi: Alior

3 550 PLN
Uwagi: BPH
Środki pieniężne (dewizy):
156 326 EUR

166 490 USD

92 GBP
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Wawel
L. jednostek:
50
Pełna kwota:60 000 PLN

Nazwa:
Energa
L. jednostek:
906
Pełna kwota:10 872 PLN

Nazwa:
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu
L. jednostek:
348,788276
Pełna kwota:86 325,10 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
193 m2
Wartość:870 000 PLN
Tytuł prawny:
udział we współwłasności, rozdzielność majątkowa
Uwagi: 1/2 powierzchni
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
54,4 m2
Wartość:240 000 PLN
Tytuł prawny:
udział we współwłasności, rozdzielność majątkowa
Uwagi: 1/2 powierzchni

Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
60 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Ryszard Petru Consulting
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
Przychód:1 764 154,66 PLN
Dochód:1 698 323,78 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Inspiracja 6.0 sp. z o.o
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2015-06-30

Dochód:
Kwota:0 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Vistula S.A.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2015-04-15

Dochód:
Kwota:62 716,90 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
EUCO S.A.
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2014-03-31

Dochód:
Kwota:7 555 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Nowoczesna RP
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Od kiedy:
2016-06-17

Dochód:
Kwota:0 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Dieta parlamentarna
Kwota:4 039,36 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana 3846,28 PLN opodatkowana 193,08 PLN

Opis:
Prawa autorskie
Kwota:1 350 PLN

Opis:
Nejem
Kwota: 900 PLN

Opis:
Należności ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładcze, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy
Kwota: 676,48 PLN

Opis:
Działalność wykonywana osobiście (umowy o dzieło, zlecenia, Rady Nadzorcze)
Kwota:448 469,81 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
volvo
Model:
XC60
Rok produkcji:
2014

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Ryszard Petru
Data i miejsce urodzenia:
1972-07-06 Wrocław

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
575 300 PLN
Uwagi: mBank

331 800 PLN
Uwagi: Alior

3 500 PLN
Uwagi: BPH
Środki pieniężne (dewizy):
156 818 EUR

166 336 USD

91 GBP
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Wawel
L. jednostek:
50
Uwagi: wartość 66870 PLN[liczona razem z papierami wartościowymi firmy Energa]

Nazwa:
Energa
L. jednostek:
906
Uwagi: wartość 66870 PLN [liczona razem z papierami wartościowymi firmy Wawel]

Nazwa:
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu
L. jednostek:
348,788276
Pełna kwota:87 744,67 PLN
Uwagi: jednostk.

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
193 m2
Wartość:870 000 PLN
Tytuł prawny:
udział we współwłasności, rozdzielność majątkowa
Uwagi: 1/2 powierzchni
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
54,4 m2
Wartość:240 000 PLN
Tytuł prawny:
udział we współwłasności, rozdzielność majątkowa
Uwagi: 1/2 powierzchni

Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
60 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Ryszard Petru Consulting
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
Przychód:643 779,61 PLN
Dochód:589 020,81 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Inspiracja 6.0 sp. z o.o
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2015-06-30

Dochód:
Kwota:0 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
For Europe
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2014-09-24

Dochód:
Kwota:0 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Nowoczesna RP
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Od kiedy:
2015-06-17

Dochód:
Kwota:0 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
RN Vistula
Kwota:53 998,57 PLN

Opis:
RN Euco
Kwota:8 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
volvo
Model:
XC60
Rok produkcji:
2014

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-12

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.