facebook tweeter youtube

 
Kornelia Wróblewska
  • posłanka
    Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska
  • kandydatka na posłankę
    Koalicja Obywatelska
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Kornelia Konstancja Wróblewska
Data i miejsce urodzenia:
1982-12-20 Międzyrzec Podlaski
Zatrudnienie:Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):37 000 PLN
Uwagi: współwłasność
Środki pieniężne (dewizy): 500 EUR
Uwagi: współwłasność

II Nieruchomości

3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia:
1600 m2
Wartość:60 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
las
Powierzchnia działki:
0,3002 ha
Wartość:6 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
1350 m2
Wartość:420 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:110 564,17 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 978,89 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowane: 29978,89 PLN opodatkowana: 0 PLN

Opis:
dieta z tytułu zasiadania w Radzie Programowej TVP3 Warszawa
Kwota:2 366,00 PLN

Opis:
dochód z tytułu 500 + (ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r.)
Kwota:4 500 PLN
Uwagi: wymienione świadczenia, co do zasady, nie są definiowane jako dochód osiągany z tytułu zatrudnienia ani innej pracy zarobkowej lub zajęć, a ich beneficjentem jest dziecko

Opis:
alimenty otrzymywane od byłego małżonka na rzecz wspólnego syna
Kwota:12 000 PLN
Uwagi: wymienione świadczenia, co do zasady, nie są definiowane jako dochód osiągany z tytułu zatrudnienia ani innej pracy zarobkowej lub zajęć, a ich beneficjentem jest dziecko

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Rav4
Rok produkcji:
2012
Inne mienie:
Opis:
aparat cyfrowy - CANON C100 - 2014 r.

Opis:
pierścionek z diamentem

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
PKO BP kredyt hipoteczny
Cała kwota:328 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:319 000 PLN
Uwagi: kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2018

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-23

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Kornelia Konstancja Wróblewska
Data i miejsce urodzenia:
1982-12-20 Międzyrzec Podlaski
Zatrudnienie:Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):34 558,36 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 760 EUR

II Nieruchomości

4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
las
Powierzchnia działki:
0,3002 ha
Wartość:6 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
1350 m2
Wartość:420 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:117 912,51 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 811,87 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowane: 27334,67 PLN opodatkowana: 2477,20 PLN

Opis:
dieta z tytułu zasiadania w Radzie Programowej TVP3 Warszawa
Kwota: 678 PLN

Opis:
dochód z tytułu 500+
Kwota:1 000 PLN

Opis:
alimenty
Kwota:12 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Rav4
Rok produkcji:
2012
Inne mienie:
Opis:
aparat cyfrowy - CANON C100 - 2014 r.

Opis:
pierścionek z diamentem

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
PKO BP kredyt hipoteczny
Cała kwota:328 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:325 594,88 PLN
Uwagi: kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2017

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-28
Uwagi / sprostowania:Posłanka złożyła uzupełnienie, w którym informuje o dochodach z tytułu 500+ oraz alimentów za rok 2017.

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Kornelia Konstancja Wróblewska
Data i miejsce urodzenia:
1982-12-20 Międzyrzec Podlaski
Zatrudnienie:Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):15 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):1 000 EUR

II Nieruchomości

4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
las
Powierzchnia działki:
0,3002 ha
Wartość:6 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:118 048,12 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 640,68 PLN
Uwagi: w tym opodatkowane 2280,68 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Rav4
Rok produkcji:
2012
Wartość:70 000 PLN
Uwagi: wartość około
Inne mienie:
Opis:
aparat cyfrowy - CANON C100 - 2014 r.
Wartość:18 000 PLN
Uwagi: wartość około

Opis:
pierścionek z diamentem
Wartość:30 000 PLN
Uwagi ogólne:
wartości około

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-20

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Kornelia Konstancja Wróblewska
Data i miejsce urodzenia:
1982-12-20 Międzyrzec Podlaski
Zatrudnienie:Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):22 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):2 400 EUR

II Nieruchomości

4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
las
Powierzchnia działki:
0,3002 ha
Wartość:6 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:14 282,24 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:4 004,36 PLN

Opis:
działalność gospodarcza "Kornelia Wróblewska (zamknięta 5.11.2015) - przychód
Kwota:10 500,00 PLN
Uwagi: koszt 21493,80 PLN stara 10993,80 PLN

Opis:
umowa o dzieło
Kwota:5 460,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Rav4
Rok produkcji:
2012
Wartość:75 000 PLN
Inne mienie:
Opis:
aparat cyfrowy - CANON C100 - 2014 r.
Wartość:22 000 PLN

Opis:
pierścionek z diamentem
Wartość:30 000 PLN
Uwagi ogólne:
wartości około

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
karta kredytowa w mBanku SA (na kwotę 20000 PLN)
Cała kwota:15 000 PLN
Uwagi: limit wykorzystany do podanej kwoty

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-20

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Kornelia Konstancja Wróblewska
Zatrudnienie:"Kornelia Wróblewska" (działalność gospodarcza), właściciel

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):30 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):3 000 EUR

II Nieruchomości

4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
las
Powierzchnia działki:
0,3002 ha
Wartość:6 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
jednoosobowa działalność gospodarcza zamknięta z dn. 05.11.2015
Przedmiot działalności:
"Kornelia Wróblewska - produkcja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych"
Przychód:73 238,39 PLN
Dochód:11 724,06 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
Kwota:10 500,00 PLN
Uwagi: koszty - 21493,80 PLN strata - 10993,80 PLN

Opis:
umowa o dzieło
Kwota:5 460,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Rav4 5DR 2,0
Rok produkcji:
2012
Wartość:75 000 PLN
Inne mienie:
Opis:
aparat cyfrowy - CANON C100 - 2014 r.
Wartość:22 000 PLN

Opis:
pierścionek z diamentem
Wartość:30 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
karta kredytowa w mBanku SA limit kredytowy 20 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-10

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.