facebook tweeter youtube

 
Małgorzata Wypych
Ta osoba nie odpowiedziała jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

posłanka do Sejmu 8. kadencji

Ta osoba nie pełni już wybieralnej funkcji publicznej i jej biografia nie jest aktualizowana.
Adwokat. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim. W Helsińskiej Fundacji Prawa Człowieka prowadziła klinikę prawa „Niewinność”. Instruktorka ZHR. W l. 2007–2014 pracowała w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Nie należy do partii politycznej. Posłanka od 2015 r. (VIII kadencja), pracowała w komisji mniejszości narodowych i etnicznych, obecnie zasiada w komisjach: łączności z Polakami za granicą oraz odpowiedzialności konstytucyjnej.
Edukacja
Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji; specjalność: Politologia, rok ukończenia: 1998
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, ; specjalność: Aplikacja adwokacka, rok ukończenia: 2013
Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji; specjalność: Prawo, rok ukończenia: 1999

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
2019kandydatka na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Warszawa (4), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 9822 (niewybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 11.04.2019Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Islandzka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Afgańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.09.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Działań na rzecz Młodzieży, wnioskodawca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.09.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Realizacji Przepisów Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisany w Bonn 17 czerwca 1991, sekretarz» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 03.07.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Żeglarstwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 27.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.11.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Dzieła Misyjnego i Duszpasterstwa Polonijnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.10.2017 – 02.04.2019Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Uzbekistańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.09.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 20.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Ochotniczych Hufców Pracy, przewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.03.2017 – 29.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1378), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 01.12.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Godnego, Wspólnotowego i Włączającego Organizowania w roku 2018 Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2016 – 14.12.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 492), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.10.2016 – 02.04.2019Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Rumuńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Cyfryzacji Szpitali i Placówek Medycznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 05.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, przewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.06.2016 – 04.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, wnioskodawca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polska-Stany Zjednoczone Zespół Parlamentarny, przewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.03.2016 – 12.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polska-Stany Zjednoczone Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Japońska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. wolontariatu i organizacji pozarządowych, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Łączności z Polakami za Granicą, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 14.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Warszawa (19), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 7496» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Warszawa (19), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 7496 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 01.04.2015Kancelaria Adwokacka Małgorzata Wypych, właściciel, adwokat, Warszawa» źródło

Źródło

Serwis krs-online.com.pl

2007 – 2014Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, główny specjalista w Departamencie Opinii i Legislacji, Warszawa» źródło

Źródła

Oficjalna strona Małgorzaty Wypych


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

2006 – 2007Kancelaria Prezydenta RP, starszy rzeczoznawca w Biurze Obywatelstw i Prawa Łaski, Warszawa» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

1997 – 2006Helsińska Fundacja Praw Człowieka, pracownik, koordynatorka programu Klinika „Niewinność”, Warszawa» źródło

Źródła

Oficjalna strona Małgorzaty Wypych


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

1997 – 1998Związek Harcerstwa Polskiego, komendant chorągwi mazowieckiej» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

1996 – 11.1999Mazowiecka Chorągiew Harcerek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej , członek Kapituły, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Mazowieckiej Chorągwi Harcerek ZHR

1988 – 2001Związek Harcerstwa Polskiego, instruktor» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.