facebook tweeter youtube

 
Paweł Lisiecki
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Absolwent Instytutu Archeologii oraz Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej. Zawodowo zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami. W przeszłości związany z Unią Polityki Realnej. Członek PiS. Dyrektor biura poselskiego Mariusza Błaszczaka (2005-2007). W 2007 r. doradca szefa Kancelarii Premiera. Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia „Warszawiak na Swoim”. Członek Stowarzyszenia KoLiber. W l. 2002-2014 radny, a w l. 2014-2016 burmistrz dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), zasiadał w komisjach: cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii; ds. petycji, gospodarki i rozwoju oraz komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji. Od maja 2017 r. członek komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji.
Edukacja
Uniwersytet Warszawski, ; specjalność: Zarządzania Nieruchomościami, rok ukończenia: 2006
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny; specjalność: Historia, rok ukończenia: 2011
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny; specjalność: Archeologia, rok ukończenia: 2004
Politechnika Warszawska, ; specjalność: Wyceny Nieruchomości, rok ukończenia: 2004

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 13.02.2020Sejm RP IX kadencji, Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 07.02.2020Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Uregulowania Stosunków Własnościowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.01.2020Sejm RP IX kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.01.2020Sejm RP IX kadencji, Grupa Parlamentarna Polska-Macedonia Północna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 03.01.2020Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Opieki nad Osobami Niesamodzielnymi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.12.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Zwalczania Przestępstw Gospodarczych i Lichwy, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 22.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół Energii i Klimatu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 15.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Życia i Rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Budowy Dróg Ekspresowych S 6 i S 11, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Nordic Walkingu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Budowy Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2019kandydat na posła
okręg: Warszawa (19), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (2), liczba głosów: 13093 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 26.05.2017Ministerstwo Sprawiedliwości, Komisja do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, członek» źródło

Źródło

Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości

od 24.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Polskiej Szermierki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 07.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Zwalczania Przestępstw Gospodarczych i Lichwy, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Prawa do Życia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.02.2017 – 08.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (druk nr 1195), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 20.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania nieprawidłowości przy reprywatyzacji, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 04.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Tenisa Stołowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.09.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Prawa Spółdzielczego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 06.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.07.2016 – 21.09.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (druk nr 630), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.06.2016 – 25.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.06.2016 – 21.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi (druk nr 612), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.04.2016 – 25.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Gospodarki i Rozwoju, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 15.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Stwardnienia Rozsianego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Uregulowania Stosunków Własnościowych, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Reform Systemowych i Wolnorynkowych, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 25.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 25.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Petycji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek
okręg: Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł
okręg: Warszawa (19), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 6865» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

2015kandydat na posła
okręg: Warszawa (19), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 6865 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

31.12.2014 – 11.01.2016Urząd Dzielnicy Praga-Pólnoc, burmistrz, Warszawa» źródło

Źródła

Profil Pawła Lisieckiego na portalu społecznościowym Facebook


Portal internetowy Onet.pl

12.2014Rada m. st. Warszawy, radny (wygaśnięcie mandatu - objęcie funkcji burmistrza Pragi-Północ), Warszawa
okręg: (2), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (5), liczba głosów: 7346» źródło

Źródło

Portal PrzegladPraski.pl

2014kandydat na radnego
okręg: (2), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (5), liczba głosów: 7346 (wybrany)» źródło

Źródło

Profil Pawła Lisieckiego na portalu społecznościowym Facebook.com

od 2014Stowarzyszenie Warszawiak na Swoim, współzałożyciel, prezes, Warszawa» źródło

Źródła

Portal Ngo.pl


Oficjalna strona dzielnicy Pragi Północ m. st. Warszawy

brak informacji Prawo i Sprawiedliwość, pełnomocnik na Okręg Praga-Północ, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Prawa i SPrawiedliwości

brak informacjiStowarzyszenie Nasza Praga, członek, Warszawa» źródło

Źródło

Kwestionariusz Doświadczeń i Poglądów 2014

brak informacji Stowarzyszenie Młoda Praga, członek, Warszawa» źródło

Źródło

Portal Ngo.pl

2010 – 2014kandydat na radnego
okręg: (2), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (5), liczba głosów: 1403 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010 – 2014Rada Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy, radny
okręg: (2), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (5), liczba głosów: 1403» źródło

Źródło

Profil Pawła Lisieckiego na portalu społecznościowym Facebook.com

brak informacji Prawo i Sprawiedliwość, członek Krajowej Komisji Rewizyjnej» źródło

Źródło

Biuletyn Informacji Publicznej partii Prawo i Sprawiedliwość

brak informacji Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członek, Warszawa» źródło

Źródło

Kwestionariusz Doświadczeń i Poglądów 2014

2006 – 2010Rada Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy, radny
okręg: (2), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 852» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na radnego
okręg: (2), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 852 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

brak informacjiDoradca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów» źródło

Źródło

Kwestionariusz Doświadczeń i Poglądów 2014

2005 – 2007Biuro Poselskie Mariusza Błaszczaka, dyrektor» źródło

Źródła

Kwestionariusz Doświadczeń i Poglądów 2014


Strona internetowa "Gazety Wyborczej"

2002 – 2006Rada Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy, radny
okręg: (2), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (10), liczba głosów: 550» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Kwestionariusz Doświadczeń i Poglądów 2014

2002kandydat na radnego
okręg: (2), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (10), liczba głosów: 550 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002 – 2005Unia Polityki Realnej, członek» źródło

Źródło

Kwestionariusz Doświadczeń i Poglądów 2014

od 2001Stowarzyszenie KoLiber, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Stowarzyszenia KoLiber

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.