facebook tweeter youtube

 
Tomasz Kostuś
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

poseł
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Tomasz Tadeusz Kostuś
Data i miejsce urodzenia:
1974-03-08 Kluczbork
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu, poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):24 311,44 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska
Środki pieniężne (dewizy):
73,83 EUR
Uwagi: współwłasność małżeńska

 323,22 USD
Uwagi: współwłasność małżeńska

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
180 m2
Powierzchnia działki:
8,5 a
Wartość domu:550 000,00 PLN
Wartość działki:130 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:110 564,17 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:28 726,24 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Laguna
Rok produkcji:
2010

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Yaris
Rok produkcji:
2007

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt budowlano-hipoteczny (kapitał+odsetki), Bank Pekao S.A., cel - budowa domu
Cała kwota:458 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:370 408,46 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2019-03-12

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Tomasz Tadeusz Kostuś
Data i miejsce urodzenia:
1974-03-08 Kluczbork
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu, Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):19 129,98 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska
Środki pieniężne (dewizy):73,83 EUR
Uwagi: współwłasność małżeńska

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
180 m2
Powierzchnia działki:
8,5 a
Wartość domu:550 000 PLN
Wartość działki:130 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość szacunkowa domu i działki

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:118 900,32 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 963,35 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: w tym opodatkowana: 2603,35 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Laguna
Rok produkcji:
2010

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Yaris
Rok produkcji:
2007

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt budowlano-hipoteczny (kapitał+odsetki), Bank Pekao SA, cel budowa domu
Cała kwota:458 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:386 588,93 PLN
Uwagi: podano kwotę do spłaty wraz z odsetkami

Opis:
umowa pożyczki pieniężnej zawarta w dniu 02.12.2015 z Tadeuszem Kostuś
Cała kwota:6 000 EUR
Kwota pozostała do spłacenia:1 000 EUR

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-13

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Tomasz Tadeusz Kostuś
Data i miejsce urodzenia:
1974-03-08 Kluczbork
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (dewizy):1 150 EUR
Uwagi: współwłasność małżeńska

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
180 m2
Powierzchnia działki:
8,5 a
Wartość domu:550 000 PLN
Wartość działki:130 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość szacunkowa domu i działki

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Kwota:9 078,40 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:119 270,60 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 594,52 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: w tym opodatkowana: 2234,52 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Laguna
Rok produkcji:
2010

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt budowlano-hipoteczny (kapitał+odsetki), Bank PKO SA, cel budowa domu
Kwota pozostała do spłacenia:458 000,76 PLN

Opis:
umowa pożyczki pieniężnej zawarta w dniu 02.12.2015 z Tadeuszem Kostuś
Cała kwota:6 000 EUR
Kwota pozostała do spłacenia:3 000 EUR

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-03-23

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Tomasz Tadeusz Kostuś
Data i miejsce urodzenia:
1974-03-08 Kluczbork
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu, Poseł na sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):37 427,90 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska, stan na dzień 31.12.2015
Środki pieniężne (dewizy): 200 EUR
Uwagi: współwłasność małżeńska

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
180 m2
Powierzchnia działki:
8,5 a
Wartość domu:550 000 PLN
Wartość działki:130 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość szacunkowa domu i działki

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Dochód ze stosunku pracy
Kwota:141 082,78 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:19 562,10 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:4 039,36 PLN

Opis:
dieta radnego
Kwota: 347,60 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Laguna
Rok produkcji:
2010

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt budowlano-hipoteczny (kapitał+odsetki), Bank PKO SA, cel budowa domu
Kwota pozostała do spłacenia:417 678,76 PLN

Opis:
umowa pożyczki pieniężnej zawarta w dniu 02.12.2015 z Tadeuszem Kostuś
Cała kwota:6 000 EUR

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-24

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Tomasz Tadeusz Kostuś
Data i miejsce urodzenia:
1974-03-08 Kluczbork
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu RP, Mandat poselski
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):30 945,33 PLN
Uwagi: (stan na 28.10.2015)
Środki pieniężne (dewizy): 500 EUR
Uwagi: (stan na 28.10.2015)

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
180 m2
Powierzchnia działki:
8,5 a
Wartość domu:550 000 PLN
Wartość działki:130 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość szacunkowa domu i działki

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Dochód ze stosunku pracy
Kwota:124 694,45 PLN
Uwagi: (stan na 28.10.2015)

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt budowlano-hipoteczny (kapitał+odsetki), Bank PKO SA, cel budowa domu
Cała kwota:422 296,24 PLN
Uwagi: Stan na dzień 18.10.2015

Podpis

Data:
2015-11-12

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.