facebook tweeter youtube

 
Ryszard Wilczyński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

poseł
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska

Kwestionariusz — Półmetek Sejmu VIII kadencji 2017
Data wypełnienia: 08.11.2017
Kategorie tematyczne pytań
A. Podsumowanie VIII kadencji Sejmu

A.1. Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
1.
Przygotowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorzadzie gminnym oraz innych ustaw (wzmocnienie jednostek pomocniczych, w szczególnosci sołectwa oraz wzmocnienie funduszu sołeckiego)
2.
Przygotowanie założeń ustawy o Funduszu inicjatywy lokalnej (środki z niewykorzystanej częśći 1% odpisu z PIT, poprzez gminy, na dofinansowanie inicjatyw lokalnych okreslonych w ustawie o pożytku publicznym i woluntariacie)
3.
Wprowadzenie do prac Komisji Samorządu Terytorialnego problematyki obszarów zmarginalizowanych

A.2. Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze? Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy.
1.
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z 11.02.2016 (w sensie pozytywnym)
2.
o Trybunale Konstytucyjnym z 22.07.2016 (w sensie negatywnym)
3.
prawo oświatowe ( w sensie negatywnym)

A.3. Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
1.
Przygotowanie wyminionych, autorskich projektów ustaw do konsultacji społecznych i ich przeprowadzenie
2.
Przeanalizowanie działania ustawy o rewitalizacji w kontekście miejscowosci wiejskich i przygotowanie założeń / projektu nowelizacji ustawy
3.
Uczulanie obozu rządzącego na problemy obszarów wiejskich, w szczególnosci generowania rozwiązań dla obszarów speryferyzowanych i łagodzących skutki depopulacji

A.4. Czy przygotowała Pani/ przygotował Pan podsumowanie swojej dwuletniej pracy w Sejmie? (np. sprawozdanie, raport, spotkanie z wyborcami, itp.)
  Tak
Nie

Kwestionariusz — Pytanie MamPrawoWiedziec.pl — głosowanie nad ustawą budżetową na 2017 r. 2016
Data wypełnienia: 22.12.2016
Kategorie tematyczne pytań
A. Głosowanie nad ustawą budżetową na rok 2017

A.1. Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
  Tak
Nie

A.2. Co było przyczyną przyczyną niewzięcia przez Panią/Pana udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową na rok 2017 r., które odbyło się 16 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu (głosowanie nr 18)?
  Byłam/łem nieobecna/y podczas całego posiedzenia.
Nie przebywałam/łem w Sali Kolumnowej w momencie głosowania.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.