facebook tweeter youtube

 
Janusz Sanocki

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

poseł do Sejmu 8. kadencji

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Janusz Antoni Sanocki
Data i miejsce urodzenia:
1954-03-05 Nysa
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):11 075,07 PLN
Uwagi: (9.09.2018)

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
172 m2
Wartość domu:300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Książęcy Browar Nysa sp. z o.o.
Uwagi: w dniu 9.09.2019 sprzedał wszystkie udziały

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód z tytułu zatrudnienia jako poseł
Kwota:93 707,06 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:20 041,22 PLN

Opis:
świadczenie z Urzędu ds. Kombatantów i osób Represjonowanych
Kwota:3 839,22 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Fiat
Model:
Bravo
Rok produkcji:
2008
Wartość:12 000,00 PLN
Uwagi: współwłasność z żoną

Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Mokka
Rok produkcji:
2013
Wartość:48 000 PLN

Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Mokka
Rok produkcji:
2015
Wartość:55 000 PLN
Uwagi: współwłasność z żoną

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-09-09

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Janusz Antoni Sanocki
Data i miejsce urodzenia:
1954-03-05 Nysa
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):2 928,59 PLN
Uwagi: (1.01.2018)

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
172 m2
Wartość domu:300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Książęcy Browar Nysa sp. z o.o.
Liczba udziałów:
2710
Wartość wszystkich udziałów:271 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Dochód z tytułu zatrudnienia jako poseł
Kwota:123 456,52 PLN

Opis:
Dieta poselska
Kwota:30 062,40 PLN

Opis:
Świadczenie z Urzędu ds. Kombatantów i osób Represjonowanych
Kwota:4 976,64 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Fiat
Model:
Bravo
Rok produkcji:
2008
Wartość:16 000 PLN
Uwagi: wartość około, współwłasność z żoną

Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault Megane
Wartość:57 000 PLN
Uwagi: wartość około

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt w banku PKO BP
Cała kwota:28 926,21 PLN
Uwagi: stan na 1.01.2018

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-03-22

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Janusz Antoni Sanocki
Data i miejsce urodzenia:
1954-03-05 Nysa
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):1 468,80 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
172 m2
Wartość domu:300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Książęcy Browar Nysa sp. z o.o.
Liczba udziałów:
2710
Wartość wszystkich udziałów:201 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Dochód z tytułu zatrudnienia jako poseł
Kwota:130 609,82 PLN

Opis:
Dieta poselska
Kwota:29 979,96 PLN

Opis:
Świadczenie z Urzędu ds. Kombatantów i osób Represjonowanych
Kwota: 644,35 PLN

Opis:
Honorarium autorskie artykuł w kwartalniku KRS nr 4
Kwota:50,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Fiat
Model:
Bravo
Rok produkcji:
2008
Wartość:17 000 PLN
Uwagi: wartość około, współwłasność z żoną

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt gotówkowy PKO BP
Cała kwota:29 355,74 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-01-01

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Janusz Antoni Sanocki
Data i miejsce urodzenia:
1954-03-05 Nysa
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):17 889,40 PLN
Środki pieniężne (dewizy):1 700 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
172 m2
Wartość domu:300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Książęcy Browar Nysa sp. z o.o.
Liczba udziałów:
2010
Wartość wszystkich udziałów:201 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Dochód z tytułu zatrudnienia jako poseł
Kwota:130 578,36 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Fiat
Model:
Bravo
Rok produkcji:
2008
Wartość:20 000 PLN
Uwagi: wartość około, współwłasność z żoną

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt gotówkowy PKO BP
Cała kwota:117 713,23 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-01-01

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Janusz Antoni Sanocki
Data i miejsce urodzenia:
1954-03-05 Nysa
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
57 228,62 PLN
Uwagi: (SKOK - stan na 30.03.2016)

4 753,29 PLN
Uwagi: ING Bank Śląski - stan na 30.03.2016

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
172 m2
Wartość domu:300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Rodzaj:
fundacja/stowarzyszenie
Funkcje:
Uwagi: nie jestem, rezygnuję z członkostwa w Zarządzie 26.10.2015

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Dochód z tytułu zatrudnienia
Kwota:65 511,19 PLN
Uwagi: (65018,11 PLN z tytułu pracy plus 300 PLN - prawa autorskie)

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Fiat
Model:
Bravo
Rok produkcji:
2008
Wartość:25 000 PLN
Uwagi: współwłasność z żoną

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-03-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Janusz Antoni Sanocki
Data i miejsce urodzenia:
1954-03-05 Nysa
Zatrudnienie:NTSK Redakcja "Nowiny Nyskie" Prudnicka 3, dyrektor wydawnictwa

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):54 514 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
172 m2
Wartość domu:300 000 PLN
Tytuł prawny:
własność wspólna z żoną

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Rodzaj:
fundacja/stowarzyszenie
Funkcje:
Uwagi: nie jestem, rezygnuję z członkostwa w Zarządzie 26.10.2015

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Zatrudnienie w NTSK Red. "Nowiny Nyskie"
Kwota:28 824,00 PLN
Uwagi: (stan na 31.10.2015)

Opis:
Dieta radnego powiatu Nyskiego
Kwota:19 126,80 PLN
Uwagi: (31.10.2015)

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Fiat
Model:
Bravo
Rok produkcji:
2008
Wartość:20 000 PLN
Uwagi: współwłasność z żoną

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-03

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.