facebook tweeter youtube

 
Paweł Grabowski
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )

Ta osoba nie pełni już wybieralnej funkcji publicznej i jej biografia nie jest aktualizowana.
Ukończył prawo i politologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji i Konsumentów oraz Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Opiniował projekty ustaw w ministerstwach i w parlamencie. Był wolontariuszem w Biurze Pomocy Obywatelskiej we Wrocławiu. Prowadził działalność gospodarczą w zakresie wspomagania biur. Dyrektor ds. prawnych w Związku Firm Pożyczkowych, członek zarządu spółki Rejestr Firm Pożyczkowych. Nie należy do partii politycznej. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), zasiada w komisjach: gospodarki i rozwoju; odpowiedzialności konstytucyjnej (zastępca przewodniczącego) oraz komisji śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold (wiceprzewodniczący).
Edukacja
Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, ; specjalność: Aplikacja radcowska, rok ukończenia: 2015
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii; specjalność: Prawo, rok ukończenia: 2012
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych; specjalność: Politologia, rok ukończenia: 2012

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 20.02.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna w sprawie sytuacji poszkodowanych działalnością firmy GetBack S.A., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 04.10.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Belgijska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2018kandydat na prezydenta Opola
okręg: Opole, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15, liczba głosów: 1050 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

11.09.2018 – 04.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2787), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.09.2018 – 22.10.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (druk nr 2722), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.05.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Dominikańska Grupa Parlamentarna, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.05.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Szachowy, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.05.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Dominikańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.05.2018 – 16.07.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (druk nr 2431), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.05.2018 – 02.07.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2333), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 24.01.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do monitorowania wykorzystania środków unijnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 06.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Światowego Dziedzictwa UNESCO, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 24.11.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Polskiego Czerwonego Krzyża, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Wietnamska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 06.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Polskiej Samorządności, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.04.2017 – 19.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (druk nr 1370), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Narodowego Programu Rewitalizacji, Rozwoju i Wykorzystania Potencjału Gospodarczego Polskich Rzek, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Dolnośląski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.02.2017 – 07.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (druk nr 1185), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.01.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. wspierania pszczelarstwa, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.01.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów (druk nr 729), przedstawionego przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki (druk nr 811), poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej (druk nr 877), przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1863), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.01.2017 – 04.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (druk nr 1092), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.10.2016 – 25.01.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. wspierania pszczelarstwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.07.2016 – 21.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Czeska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 27.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Mongolska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.04.2016 – 10.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 366), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Delegacja Sejmu i Senatu do Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, przedstawiciel» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 02.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Węgierska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Opolski Zespół Parlamentarny, sekretarz» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Narodowo-Demokratyczny Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 18.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Odry, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 18.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Gospodarki i Rozwoju, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 13.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Poselski Kukiz'15, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Opole (21), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15 (7), liczba głosów: 4508» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Opole (21), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15 (7), liczba głosów: 4508 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

02.07.2014 – 20.10.2016Rejestr Firm Pożyczkowych Spółka z ograniczoną opowiedzialnością, członek zarządu, Warszawa» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

brak informacjiStowarzyszenie Prawa Konkurencji i Konsumentów, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Pawła Grabowskiego

brak informacjiStowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Pawła Grabowskiego

brak informacjiZwiązek Firm Pożyczkowych, dyrektor ds. prawnych» źródło

Źródło

Oficjalna strona Związku Firm Pożyczkowych

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.