facebook tweeter youtube

 
Wojciech Bakun
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • prezydent miasta Przemyśl
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: 2018-11-06)
Przedsiębiorca, z wykształceniem średnim. Prowadzi firmę handlowo-usługową. Działa w przemyskim Stowarzyszeniu Kupieckim oraz klubie sportowym Motor. Członek Sądu Dyscyplinarnego Stowarzyszenia na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz'15. Poseł od 2015 do listopada 2018 r. (VIII kadencja). Pracował w komisjach: ds. Unii Europejskiej; łączności z Polakami za granicą oraz komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii. W wyborach samorządowych w 2018 r. został wybrany na prezydenta Przemyśla, po zdobyciu w drugiej turze 17682 (74,84 proc.) głosów.
Edukacja
Policealne Studium Zawodowe, ; specjalność: Technik informatyk, rok ukończenia: 2002

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 22.11.2018Urząd Miasta Przemyśla, prezydent miasta, Przemyśl
okręg: Przemyśl, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15, liczba głosów: 17682» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2018kandydat na prezydenta miasta Przemyśla
okręg: Przemyśl, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15, liczba głosów: 17682 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

03.07.2018 – 06.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Żeglarstwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.06.2018 – 21.06.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (druk nr 2505), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.05.2018 – 06.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Libańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.02.2018 – 06.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.02.2018 – 06.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.02.2018 – 28.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.01.2018 – 06.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Delegacja Parlamentarna RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, przedstawiciel» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2017 – 08.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.12.2017 – 06.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Polskiego Czerwonego Krzyża, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2017 – 06.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.10.2017 – 06.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Iracka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.09.2017 – 14.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.06.2017 – 06.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.05.2017 – 06.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdawii, Członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.04.2017 – 15.09.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.04.2017 – 06.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Lwowa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.03.2017 – 21.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 01.12.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Godnego, Wspólnotowego i Włączającego Organizowania w roku 2018 Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.12.2016 – 06.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2016 – 06.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. cukrzycy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2016 – 14.12.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 492), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.11.2016 – 06.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Irlandzka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.11.2016 – 06.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Delegacja Parlamentarna do Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy, przedstawiciel» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.10.2016 – 06.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. wspierania pszczelarstwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.09.2016 – 09.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.09.2016 – 06.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. marihuany medycznej, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.07.2016 – 06.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu uchwały w sprawie pojednania polsko - ukraińskiego (druk nr 647), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.07.2016 – 06.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół "Dobro dziecka jako cel najwyższy", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.06.2016 – 28.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.05.2016 – 14.09.2016Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Łotewska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.04.2016 – 06.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.04.2016 – 28.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.04.2016 – 06.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Norweska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.04.2016 – 06.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: - o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian (druk nr 284), - o ustanowieniu 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na obywatelach polskich Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 407), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.03.2016 – 06.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Chińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.02.2016 – 06.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Karpacki, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.02.2016 – 06.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Cyfryzacji, Innowacyjności, IT i High-Tech, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.02.2016 – 06.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych, sekretarz» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.02.2016 – 09.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.01.2016 – 29.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2016 – 28.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Praw Dzieci do obojga rodziców, sekretarz» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.01.2016 – 06.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacji Stowarzyszenie na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz'15, członek Sądu Dyscyplinarnego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ruchu Kukiza

od 17.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.12.2015 – 06.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Reform Systemowych i Wolnorynkowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.11.2015 – 23.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Karpacki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 06.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja Łączności z Polakami za Granicą, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 29.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 06.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Poselski Kukiz'15, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 06.11.2018Sejm RP VIII kadencji, poseł (wygaśnięcie mandatu wybór na prezydenta miasta Przemyśla)
okręg: Krosno (22), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Kukiz'15 (7), liczba głosów: 9406» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Krosno, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Kukiz'15 (7), liczba głosów: 9406 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2012Stowarzyszenie Kupieckie, sekretarz, Przemyśl» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

od 2012Klub Sportowy "Motor", członek, Przemyśl» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

2005 – 2006PHU Karolina, specjalista ds. ecommerce» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

2004Gellwe S.A., przedstawiciel handlowy» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

2004 – 2005Hoop S.A., przedstawiciel handlowy» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

od 2003własna działalność gospodarcza» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

2002 – 2004Przedsiębiorstwo Rodzinne "Piotruś Pan", administrator baz danych i sieci informatycznej» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

brak informacjiochotniczy ratownik morski» źródło

Źródło

Oficjalna Strona Podkarpackiego Ruchu Kukiz'15

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.