facebook tweeter youtube

 
Wojciech Bakun
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • prezydent miasta Przemyśl
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: 2018-11-06)
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Wojciech Antoni Bakun
Data i miejsce urodzenia:
1981-01-29 Przemyśl
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Przemyślu, Prezydent Miasta Przesmyśla

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):6 530,00 PLN
Uwagi: ustawowa wspólność małżeńska
Środki pieniężne (dewizy):0,12 634 047 BTC
Uwagi: ustawowa wspólność małżeńska

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
78 m2
Wartość:160 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - ustawowa wspólność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
udział lokalu mieszkalnego w części 368/10000 w częściach wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony
Tytuł prawny:
własność - ustawowa wspólność małżeńska
Uwagi: oraz taki sam udział w działkach o powierzchni 0,1310 ha oraz 0,0580 ha wartość w cenie mieszkania

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
0,0155 ha
Tytuł prawny:
własność - ustawowa wspólność małżeńska
Uwagi: wartość w cenie mieszkania

Rodzaj:
udział wynoszący 1/32 cżęść w nieruchomości
Powierzchnia działki:
0,0234 ha
Tytuł prawny:
własność - ustawowa wspólność małżeńska
Uwagi: wartość w cenie mieszkania

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie (do 6.11.2018 r.)
Kwota:112 211,90 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:27 717,53 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana -1081,64 PLN

Opis:
wynagrodzenie Urząd Miejski Przemyśl (od 22.11.2018 r.)
Kwota:13 279,94 PLN
Łączny dochód:
Uwagi: dochód stanowi ustawową wspólność małżeńską

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Ford
Model:
Mondeo
Rok produkcji:
2008
Wartość:22 000 PLN
Uwagi: ustawowa wspólność małżeńska

Podpis

Miejscowość:
Przemyśl
Data:
2019-04-29
Uwagi / sprostowania:Prezydent złożył korektę, w której uzupełnia sekcję nieruchomości o trzy dodatkowe pozycje.

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Wojciech Antoni Bakun
Data i miejsce urodzenia:
1981-01-29 Przemyśl
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Przemyślu, Prezydent Miasta Przesmyśla

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):7 400 PLN
Uwagi: ustawowa wspólność małżeńska
Środki pieniężne (dewizy):0,12 634 047 BTC
Uwagi: ustawowa wspólność małżeńska

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
78 m2
Wartość:160 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - ustawowa wspólność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie (do 6.11.2018 r.)
Kwota:112 211,90 PLN
Uwagi: dochód stanowi ustawową wspólność małżeńską

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:27 717,53 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana: 1081,64 PLN dochód stanowi ustawową wspólność małżeńską

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Ford
Model:
Mondeo
Rok produkcji:
2008
Wartość:22 000 PLN
Uwagi: ustawowa wspólność małżeńska

Podpis

Miejscowość:
Przemyśl
Data:
2018-12-20

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Wojciech Bakun
Data i miejsce urodzenia:
1981-01-29 Przemyśl
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, poseł zawodowy

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):1 973,09 PLN
Uwagi: na dzień 31.12.2017 r.
Środki pieniężne (dewizy):0,12 634 047 BTC (Bitcoin)

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
78 m2
Wartość:160 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Stowarzyszenie Na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz 15'
Rodzaj:
Stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Członek Sądu Dyscyplinarnego
Uwagi: nie pobieram wynagrodzenia

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:130 939,56 PLN

Opis:
Dieta parlamentarna
Kwota:30 201,09 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: w tym opodatkowana: 2841,09 PLN

Opis:
dochód z kapitałów pieniężnych (Dom Maklerski TMS Brokers)
Kwota:8,99 PLN
Uwagi: na podstawie PIT-8C

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
ford
Model:
mondeo
Rok produkcji:
2008
Wartość:22 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Wojciech Bakun
Data i miejsce urodzenia:
1981-01-29 Przemyśl
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, poseł zawodowy

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):7 631,83 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
78 m2
Wartość:160 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Stowarzyszenie Na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz 15'
Rodzaj:
Stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Członek Sądu Dyscyplinarnego
Uwagi: nie pobiera wynagrodzenia

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Poseł na Sejm RP - uposażenie poselskie
Kwota:128 241,37 PLN

Opis:
Dieta parlamentarna
Kwota:29 724,37 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: w tym opodatkowane: 2364,37 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
ford
Model:
mondeo Mk IV
Rok produkcji:
2008
Wartość:25 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt gotówkowy (poselski) - na remont mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia:20 140 PLN
Uwagi: saldo na 2016-12-31

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-26

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Wojciech Bakun
Data i miejsce urodzenia:
1981-01-29 Przemyśl
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, poseł zawodowy

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):7 500 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
78 m2
Wartość:130 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Poseł na Sejm RP - uposażenie poselskie
Kwota:21 045,95 PLN

Opis:
Dieta poselska
Kwota:4 039,36 PLN
Uwagi: w tym opodatkowane 193,08 PLN

Opis:
Świadczenie pielęgnacyjne
Kwota:13 200 PLN

Opis:
Zasiłek pielęgnacyjny
Kwota:1 836 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
ford
Model:
mondeo Mk IV
Rok produkcji:
2008
Wartość:27 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Wojciech Antoni Bakun
Data i miejsce urodzenia:
1981-01-29 Przemyśl
Zatrudnienie:kancelaria Sejmu - poseł zawodowy

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
78 m2
Wartość:130 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
ford
Model:
mondeo
Rok produkcji:
2008
Wartość:30 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-03

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.