facebook tweeter youtube

 
Rafał Weber
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Rafał Weber
Data i miejsce urodzenia:
1981-09-01 Tarnobrzeg
Zatrudnienie:
sekretarz stanu, Ministerstwo Infrastruktury

poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):210 000,00 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49 m2
Wartość:114 500,00 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
302 m2
Tytuł prawny:
własność - majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową
Uwagi: 4905/218345 w działce; działka stanowi integralną część mieszkania z pkt II ppkt 2 i jego wartość.

Rodzaj:
grunty orne
Powierzchnia działki:
1327 m2
Wartość:35 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:110 898,20 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:30 062,40 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Golf
Rok produkcji:
2004

Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Astra
Rok produkcji:
2010

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-11-07

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Rafał Weber
Data i miejsce urodzenia:
1981-09-01 Tarnobrzeg
Zatrudnienie:
sekretarz stanu, Ministerstwo Infrastruktury

poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):195 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49 m2
Wartość:114 500,00 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
302 m2
Tytuł prawny:
własność - majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową
Uwagi: 4905/218345 w działce; działka stanowi integralną część mieszkania z pkt II ppkt 2 i jego wartość.

Rodzaj:
grunty orne
Powierzchnia działki:
1327 m2
Wartość:35 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:22 046,77 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:20 041,60 PLN

Opis:
dochód związany z wykonywaniem funkcji sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Kwota:59 026,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Golf
Rok produkcji:
2004

Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Astra
Rok produkcji:
2010

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-09-09

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Rafał Weber
Data i miejsce urodzenia:
1981-09-01 Tarnobrzeg
Zatrudnienie:
sekretarz stanu, Ministerstwo Infrastruktury

poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):185 000 PLN
Uwagi: własność - majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49 m2
Wartość:114 500 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
302 m2
Tytuł prawny:
własność - majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową
Uwagi: 4905/218345 w działce; działka stanowi integralną część mieszkania z pkt II ppkt 2 i jego wartość.

Rodzaj:
grunty orne
Powierzchnia działki:
1327 m2
Wartość:35 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:110 898,20 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:30 062,40 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Golf
Rok produkcji:
2004

Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Astra
Rok produkcji:
2010

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Rafał Weber
Data i miejsce urodzenia:
1981-09-01 Tarnobrzeg
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):153 476,43 PLN
Uwagi: własność - majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49 m2
Wartość:114 600 PLN
Tytuł prawny:
własność - majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
302 m2
Tytuł prawny:
własność - majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową
Uwagi: 490X/218345 w działce; działka stanowi integralną część mieszkania jej wartość stanowi mieszkanie podane w pkt II ppkt 2.

Rodzaj:
działka nr ewid. [ukryte]
Powierzchnia działki:
1327 m2
Wartość:35 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:118 530,57 PLN

Opis:
dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota:27 360 PLN

Opis:
dieta parlamentarna opodatkowana
Kwota:2 618,83 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Golf
Rok produkcji:
2004
Uwagi: majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny
Kwota pozostała do spłacenia:7 800 PLN
Uwagi: majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-18

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Rafał Weber
Data i miejsce urodzenia:
1981-09-01 Tarnobrzeg
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):107 835,17 PLN
Uwagi: własność - majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49 m2
Wartość:114 600 PLN
Tytuł prawny:
własność - majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
[ukryte] w działce 302 m2
Powierzchnia działki:
18 m2
Tytuł prawny:
własność - majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową
Uwagi: działka stanowi integralną część mieszkania i jej wartość wraz z mieszkaniem została podana w pkt II ppkt 2.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:117 372,60 PLN

Opis:
dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota:27 360 PLN

Opis:
dieta parlamentarna opodatkowana
Kwota:2 316,96 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Golf
Rok produkcji:
2004
Uwagi: majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny
Kwota pozostała do spłacenia:16 000 PLN
Uwagi: majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-20

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Rafał Weber
Data i miejsce urodzenia:
1981-09-01 Tarnobrzeg
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):83 168,14 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49 m2
Wartość:114 600 PLN
Tytuł prawny:
własność - majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
[ukryte] w działce 302 m2
Powierzchnia działki:
18 m2
Tytuł prawny:
własność - majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową
Uwagi: działka stanowi integralną część mieszkania i jej wartość wraz z mieszkaniem została podana w pkt II ppkt 2.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie posła na Sejm
Kwota:94 042,47 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Golf
Rok produkcji:
2004
Uwagi: majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny
Cała kwota:25 000
Uwagi: majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Rafał Weber
Data i miejsce urodzenia:
1981-09-01 Tarnobrzeg
Zatrudnienie:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, zastępca dyrektora

Rada Miejska w Stalowej Woli, radny (przewodniczący)

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):84 355,56 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49 m2
Wartość:114 600 PLN
Tytuł prawny:
własność - majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka - udział 4905/218345
Powierzchnia działki:
302 m2
Tytuł prawny:
własność - majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową
Uwagi: działka stanowi integralną część mieszkania i jej wartość wraz z mieszkaniem została podana w pkt II ppkt 2.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę
Kwota:71 593 PLN

Opis:
dieta radnego
Kwota:21 960,69 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Golf
Rok produkcji:
2004
Uwagi: majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny zaciągnięty w banku PKO SA na zakup mieszkania oznaczonego w pkt II oświadczenia. Spłata kredytu rozłożona w ratach do 1.11.2018 r.
Cała kwota:65 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:26 169,62 PLN
Uwagi: kwota pozostała do spłacenia na dzień 9.11.2015 majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-09

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.