facebook tweeter youtube

 
Ewa Lieder

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

posłanka do Sejmu 8. kadencji

Ukończyła zarządzanie finansami w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Była członkinią Partii Kobiet. Współzałożycielka inicjatywy Gdańsk Obywatelski. Prowadziła własną firmę w branży księgowości i ubezpieczeń. Od 2010 r. przewodnicząca zarządu dzielnicy Wrzeszcz Dolny w Gdańsku. W 2014 r. bez powodzenia kandydowała na funkcję prezydenta Gdańska. Członkini partii Nowoczesna. Posłanka od 2015 r. (VIII kadencja), zasiadała w komisjach: ds petycji oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Obecnie pracuje w komisjach: ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa oraz rolnictwa i rozwoju wsi.
Edukacja
Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie, Wydział Zarządzanie i Marketing; specjalność: Zarządzanie Finansami, rok ukończenia: 1999

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 13.06.2019Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska, członek» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Wyborcza.pl

2019kandydatka na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Gdańsk (1), lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni (3), liczba głosów: 2726 (niewybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 07.06.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Senegalska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 20.03.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz o zmianie ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych (druk nr 2037), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.12.2017Nowoczesna (dawniej: Nowoczesna Ryszarda Petru), członek Zarządu» źródło

Źródło

Oficjalna strona Nowoczesnej

27.07.2017 – 11.09.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1730), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Monitorowania Przestrzegania Praw Człowieka i Obywatela, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.06.2017 – 04.07.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo wodne (druk nr 1529), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 06.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół do spraw równości i sprawiedliwości społecznej, sekretarz» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.04.2017 – 06.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Polskiej Samorządności, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.12.2016 – 05.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk nr 1042), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 01.12.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz budowy drogi ekspresowej S6 Szczecin-Gdańsk, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 04.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. OZE, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.11.2016 – 10.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druk nr 935), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.09.2016 – 02.12.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 732), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.09.2016 – 20.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druk nr 791), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.09.2016 – 02.12.2016Sejm RP VIII kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 05.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. monitorowania gospodarki odpadami, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. przyszłości Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Polityki Miejskiej, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Puszczy Białowieskiej, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do spraw monitorowania programu zwiększenia wykorzystania polskiego białka roślinnego w paszach, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.05.2016 – 07.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Puszczy Białowieskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Singapurska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.04.2016 – 12.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia i zaopiniowania petycji Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich z Bielawy dla Komisji do Spraw Petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.04.2016 – 26.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 385), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 31.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 343), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.03.2016 – 22.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Polityki Miejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce "Antysmogowy", wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.03.2016 – 15.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce "Antysmogowy", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 01.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania Mowie Nienawiści i Ochrony Praw Człowieka, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 03.2016Nowoczesna (dawniej: Nowoczesna Ryszarda Petru), przewodniczący Regionu Pomorskiego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Nowoczesnej w województwie pomorskim

od 10.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 170), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 28.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania projektu inicjatywy ustawodawczej w zakresie spółdzielczości rolniczej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacji Nowoczesna (dawniej: Nowoczesna Ryszarda Petru), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Nowoczesnej w województwie pomorskim

od 16.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Miast Polskich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 03.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 03.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Samorządu Terytorialnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 03.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. wolontariatu i organizacji pozarządowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 11.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Petycji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 13.06.2019Sejm RP VIII kadencji, Klub Poselski Nowoczesna, członek» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Wyborcza.pl

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł
okręg: Gdańsk (25), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru (8), liczba głosów: 23220» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

brak informacji Nowoczesna (dawniej: Nowoczesna Ryszarda Petru), członek Rady Regionu Pomorskiego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Nowoczesnej w województwie pomorskim

14.04.2015 – brak informacji Zarząd Dzielnicy Dolnego Wrzeszcza, przewodniczący, Gdańsk» źródło

Źródło

Oficjalna strona Rady Dzielnicy Wrzeszcza Dolnego

04.2015 – brak informacji Rada Dzielnicy Wrzeszcza Dolnego, członek, Gdańsk, liczba głosów: 281» źródło

Źródło

Oficjalna strona Rady Dzielnicy Wrzeszcza Dolnego

2015kandydat na radnego do Rady Dzielnicy Wrzeszcza Dolnego, Gdańsk, liczba głosów: 281» źródło

Źródło

Oficjalna strona Rady Dzielnicy Wrzeszcza Dolnego

2015kandydat na posła
okręg: Gdańsk (25), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru (8), liczba głosów: 23220» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2014kandydat na prezydenta miasta Gdańska
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców "Gdańsk Obywatelski", liczba głosów: 17289 (niewybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2014Gdańsk Obywatelski, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VIII Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

2011 – 2015Zarząd Dzielnicy Dolnego Wrzeszcza, przewodniczący, Gdańsk» źródło
2011kandydat na radnego do Rady Dzielnicy Wrzeszcza Dolnego, Gdańsk, liczba głosów: 856 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona miasta Gdańska

2011 – 2015Rada Dzielnicy Wrzeszcza Dolnego, radny, Gdańsk, liczba głosów: 856» źródło

Źródło

Oficjalna strona miasta Gdańska

2008 – 2014Partia Kobiet, członek» źródło

Źródła

Zieloni2004.pl


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VIII Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

2003 – 2006Piekarnia Piecka sp. z o.o., specjalista ds. zaopatrzenia» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VIII Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

2001 – 2008własna działalność gospodarcza (księgowość i ubezpieczenia), właściciel» źródło

Źródła

Oficjalna strona Ewy Lieder


Serwis MojeMiastoGdansk.blox.pl


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VIII Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

1994 – 1999SKOK F. Stefczyka, główna księgowa» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VIII Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

1992 – 1993Mercator sp. z o.o., księgowa» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VIII Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

brak informacjiGdańsk Obywatelski, współzałożyciel, członek, Gdańsk» źródło

Źródła

Oficjalna strona Ewy Lieder


Serwis Gdansk.NaszeMiasto.pl

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.