facebook tweeter youtube

 
Mirosław Suchoń
  • poseł
    Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
  • kandydat na posła
    Koalicja Obywatelska
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Ekonomista i informatyk, ukończył Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu z tytułem licencjata. Ekspert i doradca w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa systemów informatycznych. Członek krajowego zespołu konsultacyjnego ds. systemu WORD. Członek rady nadzorczej Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Związany ze Stowarzyszeniem Projekt: Polska, działał w Radzie Osiedla Karpackiego, w l. 2011-2012 pełnił funkcję przewodniczącego. Był członkiem Partii Demokratycznej – demokraci.pl. Członek partii Nowoczesna. Bez powodzenia kandydował w wyborach parlamentarnych w 2005 r. oraz w wyborach samorządowych w 2006 r. i w 2010 r. Poseł od 2015 r. (VIII kad.), zasiada w komisjach: administracji i spraw wewnętrznych; infrastruktury oraz kultury fizycznej, sportu i turystyki.
Edukacja
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie; specjalność: Finanse i Bankowość, rok ukończenia: 2000

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 07.01.2020Sejm RP IX kadencji, Podkomisja stała do monitorowania systemu podatkowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 20.12.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.12.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego (Podbeskidzia), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Zaopatrzenia Emerytalnego Funkcjonariuszy i Żołnierzy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Stwardnienia Rozsianego, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Afryki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.06.2019Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska, członek» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Serwis Gazety Wyborczej

11.04.2019 – 14.05.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (druk nr 3347), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.01.2019Sejm RP VIII kadencji, Delegacja Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, przedstawiciel» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.12.2018 – 15.01.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3072), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.12.2018 – 13.02.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (druk nr 3050), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.11.2018 – 10.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (druk nr 2989), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.11.2018 – 04.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2988), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 04.10.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Belgijska Grupa Parlamentarna, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.10.2018 – 06.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2828), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.09.2018 – 04.10.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2789), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 05.07.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Wolności Gospodarczej, wnioskodawca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 06.06.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Afryki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.02.2018 – 10.01.2019Sejm RP VIII kadencji, Delegacja Sejmu i Senatu do ZP NATO, Przedstawiciele» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.02.2018 – 18.09.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o dokumentach publicznych (druk nr 2153), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.02.2018 – 10.04.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2185), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.02.2018 – 06.03.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 2059), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2018 – 06.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2192), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.01.2018 – 06.03.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 2090), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.12.2017 – 06.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1714), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.11.2017 – 30.11.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2048), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.10.2017Sejm RP VIII kadencji, Delegacja Sejmu i Senatu RP na Konferencję Parlamentarną Morza Bałtyckiego, przedstawiciel» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.10.2017 – 07.11.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1835), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.09.2017 – 06.06.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw przygotowań Polski do organizacji dużych imprez sportowych o randze Mistrzostw Świata i Europy oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich trwania, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.09.2017 – 10.10.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1780), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 05.07.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Monitorowania Przestrzegania Praw Człowieka i Obywatela, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1533), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.06.2017 – 04.07.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Monitorowania Przestrzegania Praw Człowieka i Obywatela, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.06.2017 – 11.10.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1543), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.05.2017 – 01.10.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 819), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.05.2017 – 07.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (druk nr 1410), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.05.2017 – 24.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (druk nr 1495), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.04.2017 – 06.06.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Argentyńska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.02.2017 – 10.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie drogowym (druk nr 1200), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Nowozelandzka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Marokańska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. transportu drogowego, drogownictwa i lotnictwa, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 15.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 773), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.10.2016 – 18.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 840), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.07.2016 – 23.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 247), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. przyszłości Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.05.2016 – 07.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 516), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.05.2016 – 04.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 459), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.03.2016 – 19.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 323), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.03.2016 – 30.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk nr 315), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Czeska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Stwardnienia Rozsianego, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.01.2016 – 17.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druk nr 190), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.01.2016 – 25.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Stwardnienia Rozsianego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.12.2015 – 26.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (druk nr 141), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.01.2017 – 13.06.2019Sejm RP VIII kadencji, Klub Poselski Nowoczesna, członek prezydium» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Oficjalna strona Nowoczesnej


Serwis Gazety Wyborczej

12.11.2015 – 25.01.2017Sejm RP VIII kadencji, Klub Poselski Nowoczesna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Bielsko-Biała (27), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru (8), liczba głosów: 13357» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Bielsko-Biała (27), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru (8), liczba głosów: 13357 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

brak informacji Nowoczesna (dawniej: Nowoczesna Ryszarda Petru), członek Zarządu Regionu Śląskiego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Nowoczesnej na Śląsku

brak informacji Nowoczesna (dawniej: Nowoczesna Ryszarda Petru), członek» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

12.07.2010 – 28.09.2016Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa, członek Rady Nadzorczej, Bielsko-Biała» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2010kandydat na radnego do Rady Miasta Bielska-Białej
okręg: (5), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Grażyny Staniszewskiej (25), liczba głosów: 88 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na radnego do Rady Miasta Bielska-Białej
okręg: (2), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Bielsko-Biała Miastem dla Ciebie (21), liczba głosów: 87 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2005kandydat na posła
okręg: Bielsko-Biała (27), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl (4), liczba głosów: 213 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

brak informacjiWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością, Administrator IT, Bielsko-Biała» źródło

Źródło

Serwis goldenline - profil Mirosława Suchonia

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.